Vols invertir? Selecciona la regió on vius

Close window
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Cerca

Tractament fiscal

Els rendiments que Oikocredit Catalunya reparteix entre els seus socis/es partícips tenen el caràcter de rendiments del capital (assimilables a interessos a efectes fiscals), i per tant, el/la soci/a partícip té l'obligació de declarar-ho en l'Impost de la Renda (IRPF). Per tant, la nostra associació està obligada a realitzar una retenció sobre l'import de l'interès en concepte d'IRPF, quantitat que l'associació ingressa a Hisenda.

Oikocredit Catalunya envia anualment un certificat a cada soci/a amb les dades necessàries per fer la declaració d'IRPF.

L'import de la suma de totes les aportacions que tingui un soci/a sempre s'ha de declarar en l'Impost sobre el Patrimoni, en els casos en els quals el soci/a estigui obligat a realitzar la citada declaració.

Per últim, el soci/a també està obligat a realitzar una declaració a Hisenda en el cas de recuperació total o parcial de les aportacions ja que les recuperacions de contractes de comptes en participació estan sotmeses a l'impost sobre “transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD)” i gravades amb un 1%. Aquesta declaració es du a terme mitjançant el model 600 i és responsabilitat del soci/a partícip la declaració i l'abonament de l'impost.