Vols invertir? Selecciona la regió on vius

Close window
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Cerca

Inversions successives i recuperacions

Per a aportacions posteriors, tan sols serà necessari que ens enviïs un nou xec nominal, un nou document d'ordre de rebut, o que facis una nova transferència a un dels dos comptes corrents de l'associació:

  • ES75 1550 0001 2500 0324 6923 de Fiare Banca Etica (BIC: ETICES21XXX)

o bé

  • ES72 1491 0001 2820 1812 4012 de Triodos Bank (BIC: TRIOESMMXXX)

En el cas de les transferències, recorda sempre d'especificar el teu nom i cognoms i número de contracte al concepte.

Posteriorment, t'enviarem un certificat corresponent a aquesta nova aportació amb el saldo actualitzat de la teva inversió, que quedarà annex al contracte.

Per recuperar total o parcialment l'import invertit només serà necessari que ens enviïs una comunicació de recuperació omplerta i signada per la persona titular o persones cotitulars de la inversió. Et realitzarem una transferència per l'import sol·licitat i t'enviarem un certificat corresponent a la recuperació, que quedarà annex al contracte. Si la recuperació és per l'import total de les aportacions comportarà la pèrdua de la condició de soci/a.

El termini habitual per realitzar la transferència sol ser inferior a 15 dies, però depèn del termini de retorn dels fons des d'Oikocredit Internacional.

En el cas de recuperació total o parcial de les aportacions el/la soci/a partícip ha de fer una declaració a Hisenda mitjançant el model 600 i abonar a Hisenda l'1% de l'import recuperat, ja que les recuperacions de contractes de comptes en participació estan sotmeses a l'impost sobre “transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD)” i gravades amb un 1%. Per més informació sobre com gestionar la declaració d'aquest impost, posa't en contacte amb nosaltres.