¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Catalunya
Buscar

Entrevista: L'últim Informe d'Impacte d’Oikocredit

Entrevista: L'últim Informe d'Impacte d’Oikocredit

ging+ledesma-cropforuse.jpgmartes, 17 de septiembre de 2019

Entrevistem a la Ging Ledesma, Directora d'Innovació en Acompliment Social d’Oikocredit, per a repassar algunes de les xifres de l'Informe d'Impacte d’Oikocredit de 2019, i repassar els aspectes fonamentals sobre l'impacte social de l'entitat.

Què veurem de diferent aquest any? I per què el nou nom d'Informe d'Impacte?

L'Informe d'Impacte combina dues publicacions -l'Informe d'Acompliment Social i Ambiental i «Una mirada a Oikocredit»- en un sol informe més accessible.

L'Informe d'Impacte també té noves característiques, com el mapeig dels nostres resultats d'impacte en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS).

Per què el nou títol? Oikocredit sempre ha estat modest al no voler abusar de la paraula "impacte", ja que no podem afirmar que l'impacte es degui únicament al nostre suport.

Però impacte és un terme àmpliament utilitzat, i sentíem que no estàvem donant suficient reconeixement al treball de les nostres organitzacions sòcies tot evitant d’utilitzar-lo. Després de tot, aquí és on s'ha de donar el reconeixement real per l'impacte.

Existeix alguna diferència entre els informes d’Oikocredit i els d'altres inversors d'impacte?

L'enfocament més comú per a la presentació d'informes sobre els efectes és centrar-se en els números per a la seva difusió i el perfil de les inversions realitzades. Encara que aquestes xifres són útils, creiem que és igualment important informar sobre la conducta de les nostres organitzacions sòcies.

Volem respondre a preguntes com: com fan negocis les nostres organitzacions sòcies? Supervisen i informen sobre l'assoliment dels seus objectius socials? estan proporcionant productes i serveis d'una manera responsable?

Per exemple, en informar sobre els resultats de la nostra cartera d'inclusió financera, no només diem que les nostres organitzacions sòcies van beneficiar a 38 milions de persones, sinó que també podem dir que el 73% de les 466 organitzacions sòcies amb les quals estem treballant en aquest sector donen suport als Principis de Protecció al Client.

L'accés al finançament és important, però també ho és que l'accés sigui responsable i se centri en les necessitats i capacitats dels clients.

També val la pena destacar que mentre que els informes d'impacte d'altres entitats poden confiar en les dades auto-reportades, el procés de recopilació de dades d’Oikocredit involucra la verificació de dades per part de la nostra pròpia xarxa. La presència local d’Oikocredit en molts països és un gran avantatge en aquest sentit.

De quins assoliments d'impacte pot estar més orgullosa Oikocredit?

Oikocredit continua sent una de les fonts més importants de suport per a la inclusió financera. Dic "suport" perquè no només proporcionem suport financer sinó també de desenvolupament de capacitats.

Podem estar orgulloses del fet que continuem impulsant i donant suport a les nostres organitzacions sòcies perquè se centrin en el client, perquè el benestar i el benefici dels clients finals sigui el més important en les seves operacions.

També, podem estar orgulloses dels nostres continus esforços a l’Àfrica. Si bé la cartera pot semblar petita, amb un 18% del total del nostre finançament per al desenvolupament total pendent, continua sent superior a les inversions realitzades per la majoria d'entitats del sector.

D'altra banda, podem enorgullir-nos de la nostra tenacitat per a donar suport a l'agricultura, un sector en el qual els desafiaments són encara majors a causa del creixent impacte del canvi climàtic.

Com a societat cooperativa, podem estar orgulloses del nostre continu suport a les cooperatives. És interessant que moltes de les nostres organitzacions sòcies cooperatives es troben en el sector agrícola. Les cooperatives de cafè i cacau són, amb diferència, les més nombroses de la nostra cartera.

Les cooperatives estan arrelades en les comunitats, proporcionen una oportunitat perquè els membres individuals tinguin una veu més forta en el govern i distribueixen el valor de la seva activitat econòmica de manera més equitativa entre els seus clients.

Arribar als clients rurals i a les dones continua sent una prioritat per a l'impacte social?

Si bé hi ha hagut canvis, com la migració de les àrees rurals a les ciutats, i les ciutats s'estan expandint cap a les àrees rurals, l'avaluació fonamental d’Oikocredit continua sent la mateixa. Als països on Oikocredit treballa, la pobresa continua sent alta en les zones rurals, on encara hi ha falta de serveis bàsics, amb oportunitats limitades per a l'empresa i l'educació.

Volem fer front a la pobresa, i moltes zones rurals continuen quedant ressagades del creixement i la prosperitat mundials. Els petits agricultors lluiten per posar aliments a les seves taules fins i tot quan la seva producció posa aliments a les taules de tot el món. Els petits agricultors també es troben entre els primers a sofrir l'impacte del canvi climàtic mundial.

Oikocredit també es preocupa especialment per les dones. Als països en els quals treballem existeixen múltiples barreres per a l'apoderament de les dones. Aquestes barreres poden ser legals o culturals.

No obstant això, els estudis mostren, particularment amb les microfinances, que quan les dones es beneficien de l'activitat econòmica, estenen els beneficis als membres de la seva família.

Així, per exemple, quan una dona té èxit en la generació d'ingressos addicionals, aquests ingressos addicionals es tradueixen típicament en una millor nutrició, vestimenta i millores en l'habitatge per a la seva família.

L'informe subratlla algunes àrees en les quals Oikocredit pot millorar?

El nombre d’organitzacions sòcies es va reduir de 747 l'any anterior a 684. També estem treballant per a obtenir una visió sòlida de l'impacte de les petites i mitjanes empreses (pime) que reben suport de les nostres organitzacions sòcies.

El creixement de la nostra cartera en agricultura continua sent un desafiament i hem de millorar l'accés als recursos per donar suport al desenvolupament de capacitats de les nostres organitzacions sòcies. També hi ha una gran oportunitat per a nosaltres de fer més en termes de facilitar l'intercanvi d'experiències i coneixements entre les nostres organitzacions sòcies.

L'informe mostra que l’import mitjà dels préstecs d’Oikocredit és de 1,7 milions d'euros. Li agradaria a Oikocredit que això fos més alt o més baix?

El primer que cal dir és que no hi ha res que connecti als petits préstecs amb un major impacte social o, de fet, una major suma de préstec amb un menor impacte. El que importa és que quan una organització sòcia potencial s'acosta a Oikocredit per obtenir un préstec, no volem rebutjar-los simplement perquè es tracta d'un préstec petit.

Després de tot, la raó de ser d’Oikocredit és proporcionar recursos financers als qui no poden obtenir-los de les fonts principals.

En general, els bancs consideren que les petites empreses i les empreses de nova creació són massa cares o arriscades. Sempre hem dit que Oikocredit està aquí per a donar suport al creixement d'empreses viables. Aquesta ha estat una elecció conscient que significa que els nostres membres i inversors esperen que assumim més riscos, i que també signifiqui que el cost (a causa de la mida de la transacció) no sempre és necessàriament un factor clau per al nostre treball.

I no hem d'oblidar que les nostres organitzacions sòcies d'avui, en el seu cinquè o sisè préstec d’Oikocredit, havien començat amb petits préstecs, i ara tenen préstecs més grans a mesura que l'empresa ha crescut.

El 73% de les organitzacions sòcies d’Oikocredit segueixen els Principis de Protecció al Client (CPP). Seria poc realista esperar que això sigui del 100%?

Hi haurà socis que no donin suport als CPP però que compleixin amb un conjunt d'estàndards comparables. Per exemple, a l'Índia existeix un conjunt de normes establertes per una xarxa d'institucions de microfinances.

També tenim diverses entitats sòcies que són bancs regulats, que han de complir amb les regulacions establertes pel banc central del país on operen i que són comparables als CPPs.

Estem treballant perquè totes les nostres organitzacions sòcies d'inclusió financera recolzin els CPPs o estàndards comparables. Més enllà de l'aprovació, donem suport als associats en les seves avaluacions i en l'elaboració de plans d'acció per a esmenar les deficiències i els punts febles identificats.

Com millorarà Oikocredit aquests resultats d'impacte?

Moltes de les nostres organitzacions sòcies tenen bones perspectives i estan fent un bon treball. No obstant això, queda la pregunta: quins són els canvis en la vida dels seus clients que han estat possibles gràcies a la seva intervenció?

En general, aquesta és una de les febleses comunes: el mesurament, el seguiment i la presentació d'informes sobre el canvi a nivell del client. Actualment no sempre podem explicar tota la història sobre aquest tema. Això es deu al fet que els indicadors que estem utilitzant són encara limitats i no totes les organitzacions sòcies tenen els recursos o les habilitats per treballar amb aquestes dades.

A principis d'aquest any vaig visitar a una entitat sòcia de fintech, la qual cosa demostra el progrés en aquesta direcció. M’explicaven com en el passat recollien dades com ara la grandària de l'empresa, els actius productius, etc., però només en el moment de la sol·licitud del préstec. Ara fan aquestes preguntes amb la perspectiva del temps i veuen què ha canviat gràcies als serveis que presten als seus clients.

Quins són els seus reptes a futur per a l'Informe d’Oikocredit?

Espero que puguem proporcionar més informació sobre el canvi a nivell del client. Fins i tot si això, per començar, és només per a un número limitat de les nostres organitzacions sòcies. Hi ha algunes sòcies que han indicat la seva voluntat de treballar amb nosaltres en aquest sentit.

En el pròxim Informe d'Impacte espero que puguem destacar com Oikocredit s'està convertint en peça clau, facilitant l'intercanvi d'informació i no només l'intercanvi de recursos.

Ja compartim recursos d'inversors a organitzacions sòcies. Però també podem compartir coneixements entre els nostres proveïdors d'assistència tècnica i les nostres organitzacions sòcies, així com entre les pròpies entitats sòcies.

Continuarem aprofitant les moltes fortaleses d’Oikocredit: la nostra presència local, l'experiència de la nostra xarxa d’organitzacions sòcies i el compromís dels nostres membres i inversors. A través d'aquestes fortaleses podem construir xarxes, associacions i comunitats, tots treballant amb una agenda comuna: millorar la vida de les persones i treballar cap a una societat més justa.

« Enrere