¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Catalunya
Buscar

Entrevista: Com dóna suport Oikocredit als petits productors de cacau a l’Àfrica Occidental

Entrevista: Com dóna suport Oikocredit als petits productors de cacau a l’Àfrica Occidental

Yves Komaclo

Yves Komaclo, Investments Manager West Africa

miércoles, 23 de diciembre de 2020

El cultiu del cacau és una font fonamental de manteniment a Costa d'Ivori, Ghana i Nigèria. Entrevistem a l’Yves Komaclo, Gerent d'Inversions d'Oikocredit per a Àfrica Occidental, per a posar-nos al dia sobre el suport d'Oikocredit al sector del cacau.


Quina importància té el cacau a Àfrica Occidental?

Àfrica Occidental és líder mundial en la producció de cacau, el principal ingredient en la fabricació de xocolata. Tres països prioritaris d'Oikocredit es troben entre els principals productors del món: Costa d'Ivori i Ghana, els dos majors productors del món, i Nigèria[1] La regió subministra al voltant del 70% de la producció mundial, principalment per a l'exportació.
Especialment a Costa d'Ivori, el cacau és la principal font de divises i el principal subsector agrícola, que sosté a al voltant de 1,5 milions de llars[2] La majoria de les granges de cacau d'Àfrica Occidental són petites explotacions de menys de 3 hectàrees. A causa de la importància del cultiu, els governs de Costa d'Ivori i Ghana col·laboren en la gestió del sector.

Com dóna suport Oikocredit al sector del cacau a la regió?

Oikocredit brinda suport financer als productors a través de cooperatives de productors, petites i mitjanes empreses (pime) i institucions de microfinances (IMF), ajudant els agricultors a comprar insums per a mantenir i millorar la producció. Preferim treballar amb cooperatives de productors, però en alguns casos reduïm el risc de la inversió proporcionant finançament a través de les pime i les IMF.
També invertim en l'etapa posterior a la collita. El nostre finançament ajuda a pagar la recol·lecció i el transport dels grans de cacau, la construcció de magatzems i l'equip d'assecat. I ajudem a les nostres cooperatives i a les pimes associades a crear la governança i la capacitat financera que necessiten per a complir les normes de certificació de Comerç Just (Fairtrade) i Rainforest Alliance/UTZ.

Com ha afectat el Covid-19 al sector del cacau d'Àfrica occidental?

El brot de Covid-19 va causar alarma a l’Àfrica occidental en el primer trimestre de 2020, la qual cosa va portar a molts governs a adoptar fortes mesures preventives. El bloqueig es va aixecar gradualment al juny i juliol. Afortunadament, la producció de cacau va ser en gran part ininterrompuda, perquè la temporada de collita màxima a l'Àfrica occidental va d'octubre a desembre. No obstant això, les restriccions van retardar a alguns productors en la contractació de treballadors per al manteniment de les plantacions, que molts van haver d'emprendre més tard de l'habitual durant l'any.
El Covid-19 també ha donat lloc a una major volatilitat dels preus. Els mercats d'exportació occidentals s'han vist afectats pels tancaments en la indústria de l'hostaleria, amb una caiguda de la demanda i preus més baixos de la xocolata. Això es va compensar en part amb l'augment de la demanda a la Xina, l'Índia i Rússia. En general, és probable que els productors de cacau puguin preveure un augment de les fluctuacions dels preus.

A quins altres reptes s'enfronta la producció de cacau?

La majoria dels productors de cacau reben només una petita part del valor que el seu cultiu genera a través de la cadena de valor. Els governs de Costa d'Ivori i Ghana han respost afegint una prima als preus dels agricultors, però això ha reduït els marges obtinguts per les cooperatives de productors i les pimes mitjançant les vendes d'exportació.
La sostenibilitat social i ambiental és crucial per al sector. Malgrat els esforços realitzats durant anys per a erradicar l'explotació infantil en les explotacions de cacau, el treball infantil continua. Oikocredit aborda aquest problema mitjançant una acurada selecció d’organitzacions sòcies al país i insistint en la certificació, promovent la capacitació i la conscienciació, associant-se amb fabricants socialment responsables com Tony's Chocolonely, mitjançant l’estudi previ de les organitzacions (due dilligence) i amb un acurat monitoratge.
Un altre desafiament és que els productors de cacau representen un grup demogràfic que està envellint. El sector necessita més productors joves.
La principal qüestió de la sostenibilitat ambiental és la prevenció de la desforestació, que sovint es produeix quan es converteixen noves zones per al cultiu del cacau.
Però també hi ha tendències positives. Ha augmentat la consciència del problema del treball infantil, i els agents internacionals proporcionen cada vegada més assistència tècnica i subvencions a les cooperatives d'agricultors. S'estan posant en marxa associacions entre el sector públic i el privat, com les Iniciatives sobre el Cacau i els Boscos de la Fundació Mundial del Cacau, per a ajudar al sector.

Com estan les organitzacions sòcies d'Oikocredit en el sector del cacau a la regió?

En general, les nostres organitzacions sòcies s'estan exercint raonablement bé, encara que algunes que van experimentar dificultats abans de la pandèmia han continuat fent-ho. Algunes pime no han pogut aconseguir cacau a preus assequibles.
Recentment hem renovat el nostre suport a Ocean, una pime de cacau des de 2015, les cooperatives afiliades de la qual (ECAM i Socopacdi) són proveïdores clau de Tony's. Els diversos milers d'agricultors d'aquestes cooperatives es beneficien de primes de certificació, assistència tècnica i suport comunitari. Una altra organització sòcia, Ecookim, ha reclutat 500 nous membres malgrat la pandèmia.
Els canvis en els patrons de precipitacions a la regió també poden ser problemàtics. La majoria dels productors de cacau no tenen sistemes de reg i depenen de les pluges estacionals. Encara que el volum de les precipitacions no s'ha alterat notablement, les pluges solen arribar més tard que abans i poden donar lloc a un menor rendiment.

Com li agradaria a Oikocredit treballar amb el sector del cacau d'Àfrica Occidental en el futur?

Oikocredit ha aconseguit èxits en la provisió de finançament de matèries primeres i finançament comercial per al sector, però podem fer molt més. Els governs d'Àfrica Occidental amb escassetat d'efectiu poden reduir el seu suport financer i/o augmentar els impostos a la producció, per la qual cosa veiem una major necessitat potencial del nostre suport. I els progressos en la lluita contra el treball infantil i la desforestació poden haver-se alentit o invertit durant el tancament, per la qual cosa hem d'estar preparats per a redoblar els nostres esforços en aquest sentit.
La millora de la sostenibilitat és essencial perquè els productors i les cooperatives compleixin les normes de traçabilitat que exigeixen els mercats de consumidors amb consciència ètica, especialment a Europa.
Moltes petites explotacions agrícoles necessiten ser renovades i rehabilitades degut a l'efecte de l'envelliment dels arbres, les plagues i malalties dels cultius i l'esgotament del sòl[3]. Estem desitjosos de donar suport a una major assistència tècnica als agricultors en la substitució dels arbres i l'aplicació de bones pràctiques agrícoles com la poda, el control de plagues i l'aplicació de fertilitzants, i esperem amb interès associar-nos estratègicament amb altres inversors d'impacte.
Veiem oportunitats addicionals per a afegir valor al país mitjançant la localització del processament. En lloc que les organitzacions de productors exportin grans sense processar, ens agradaria donar-los suport en la inversió en maquinària de mòlta i en la creació d'ocupació per a exportar mantega de cacau de major valor.
Una altra àrea en la qual podem promoure el progrés és la digitalització. L'ús d'eines de "diners mòbils" permet a les cooperatives, les pimes i les IMF arribar a més agricultors i hauria de conduir a una major acceptació del cultiu del cacau per part dels joves. Els sistemes de pagament digital redueixen el risc, proporcionen major seguretat i augmenten la capacitat d'estalvi, la inclusió financera i la resistència dels productors.

> Llegeix el comunicat de premsa que anuncia la nostra última inversió en el sector del cacau a Costa d'Ivori


[1] Statista.com, 2017/18 production data.
[2] ‘Cocoa industry in the Côte d’Ivoire’, https://www.arcgis.com/apps/cascade/index.html?appid=dd19d4b6444e492da5b069d62d2c3ecb
[3] Sustainable Trade Initiative, Smallholder tree crop renovation and rehabilitation, 2015, https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2017/03/dalberg-rr-report.pdf

« Enrere