¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Catalunya
Buscar

Assemblea General Ordinària d'Oikocredit Catalunya i Xerrada sobre Fiscalitat Justa i Solidària

« Enrere

Assemblea General Ordinària d'Oikocredit Catalunya i Xerrada sobre Fiscalitat Justa i Solidària

OI-WM-24-asamblea-oikocredit-catalunya-finanzas-solidarias.jpegjueves, 14 de mayo de 2015

El proper dijous 28 de maig de 2015 a les 18:30 h de la tarda, en convocatòria única,celebrarem l'Assemblea General Ordinària d'Oikocredit Catalunya a la seu de “LaFede.cat - Organitzacions per a la justícia global” al c/ Tàpies, 1-3, de Barcelona (metro L2 i L3 Paral·lel)  amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior i elecció de 2 interventors/es per a l'acta de la present Assemblea.
2. Presentació dels resultats de la cooperativa Oikocredit internacional del 2014, i principals línies de treball pel 2015.
3. Presentació i aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitats i de l'informe econòmic de l'any 2014.
4. Presentació i aprovació, si s'escau, del programa d'activitats i del pressupost per a l'any 2015.
5. Designació de dos voluntaris/es que actuïn com a auditors interns dels comptes de l'exercici 2015.
6. Renovació de membres de la Junta Directiva de l'associació.
7. Torn obert de paraules i preguntes.

En relació amb el punt núm. 6 de l'ordre del dia, t'informem que, d'acord amb els Estatuts de l'Associació, tots els socis i sòcies poden presentar la seva candidatura per ocupar algun dels càrrecs de la Junta Directiva, i animem especialment a les nostres sòcies a presentar-s'hi, per equilibrar la paritat de gènere de la Junta. Els interessats o interessades ho han de comunicar per escrit a la secretària de la Junta (a través de l'adreça postal o electrònica de l'associació) abans del dia 26 de maig de 2015 a les 19h.

Et recordem que, d'acord amb els Estatuts, qualsevol soci o sòcia pot delegar la seva representació en l'Assemblea a favor d'un altre soci o sòcia. Aquesta delegació caldrà lliurar-la o enviar-la prèviament per escrit i signada a la persona en qui es delega el vot, (indicant el nom del soci o la sòcia en qui es delega la representació) i que aquesta persona la porti el mateix dia de l'Assemblea.

Actualització post assemblea: pots consultar aquí la presentació que es va fer servir durant l'assemblea. I aquí l'acta de l'assemblea ordinària 2015.

I a les 19:30h comptarem amb una xerrada oberta al públic en general, sota el títol

“Ser ric surt molt barat? La lluita avui per un sistema fiscal just, ambiental i solidari”

La xerrada anirà a càrrec de Xavi Casanovas Combalia. Director de Cristianisme i Justícia. Si vols pots fer extensiva la invitació a aquesta xerrada a les persones que creguis que els pot interessar.

Linked documents
TitleFilesizeMIME-type
acta_assemblea_extraordinaria-oct-2014.pdf136.5 kBapplication/pdfdownload
acta-assemblea-oikocredit-catalunya-2015.pdf455.3 kBapplication/pdfdownload
certificat_auditors-interns_comptes-2014.pdf272.3 kBapplication/pdfdownload
memoria_oikocredit-catalunya_2014.pdf4.0 MBapplication/pdfdownload
presentacio_assemblea-2015.pdf1.9 MBapplication/pdfdownload

« Enrere