¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Catalunya
Buscar

Assemblea General Ordinària 2016 i estrena dels "Cafès-Tertúlia Oikocredit"

« Enrere

Assemblea General Ordinària 2016 i estrena dels "Cafès-Tertúlia Oikocredit"

assemblea-Oikocredit-OI-WM-21.jpglunes, 16 de mayo de 2016

El proper dilluns 30 de maig de 2016 a les 19:30 h de la tarda, en convocatòria única,celebrarem l'Assemblea General Ordinària d'Oikocredit Catalunya a la seu de “LaFede.cat - Organitzacions per a la justícia global” al c/ Tàpies, 1-3, de Barcelona (metro L2 i L3 Paral·lel)  amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior i elecció de 2 interventors/es per a l'acta de la present Assemblea.
2. Presentació dels resultats de la cooperativa Oikocredit internacional del 2015, i principals línies de treball pel 2016.
3. Presentació i aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitats i de l'informe econòmic de l'any 2015 (auditat).
4. Presentació i aprovació, si s'escau, del programa d'activitats i del pressupost per a l'any 2016.
5. Designació de dos voluntaris/es que actuïn com a auditors interns dels comptes de l'exercici 2016.
6. Renovació de membres de la Junta Directiva de l'associació.
7. Torn obert de paraules i preguntes.

En relació amb el punt núm. 6 de l'ordre del dia, t'informem que, d'acord amb els Estatuts de l'Associació, tots els socis i sòcies poden presentar la seva candidatura per ocupar algun dels càrrecs de la Junta Directiva, i animem especialment a les nostres sòcies a presentar-s'hi, per equilibrar la paritat de gènere de la Junta.
Qualsevol perfil pot aportar al treball de la Junta Directiva, que en línies generals consisteix en una reunió mensual de seguiment de l'activitat de l'associació i algunes tasques puntuals i comunicació per mail respecte als temes del dia a dia de l'associació. Els interessats o interessades ho han de comunicar per escrit al secretari de la Junta (a través de l'adreça postal o electrònica de l'associació) abans del dia 28 de maig a les 15h.

Tota la documentació referent a l'Assemblea està disponible a l'apartat "Documents" d'aquesta mateixa pàgina (requadre superior dret), per si la vols consultar prèviament.

Et recordem que, d'acord amb els Estatuts, qualsevol soci o sòcia pot delegar la seva representació en l'Assemblea a favor d'un altre soci o sòcia. Aquesta delegació caldrà lliurar-la o enviar-la prèviament per escrit i signada a la persona en qui es delega el vot, (indicant el nom del soci o la sòcia en qui es delega la representació) i que aquesta persona la porti el mateix dia de l'Assemblea.

Pots consultar aquí l'acta de l'assemblea ordinària 2015.

I pots consultar aquí la memòria d'activitats 2015.

Actualització post-Assemblea: Pots consultar aquí la Presentació que es va fer durant l'Assemblea.

Estrena dels "Cafès-Tertúlia Oikocredit"

I prèviament, a les 18:30h a la mateixa sala, estrenarem una nova activitat formativa: els "Cafès-Tertúlia Oikocredit", uns espais informals de debat i formació sobre temàtiques relacionades amb Oikocredit, tot prenent una tassa de cafè i unes galetes de Comerç Just. Més informació aquí.

Linked documents
TitleFilesizeMIME-type
acta-assemblea-oikocredit-catalunya-2015.pdf455.3 kBapplication/pdfdownload
carta-manifestacions-auditoria-oikocredit-catalunya-2015.pdf156.8 kBapplication/pdfdownload
certificat-auditors-interns-2015.pdf44.2 kBapplication/pdfdownload
informe-auditoria-externa-oikocredit-catalunya-2015.pdf2.1 MBapplication/pdfdownload
memoria-economica-auditada-oikocredit-catalunya-2015.pdf1.3 MBapplication/pdfdownload
memoria-oikocredit-catalunya-2015.pdf3.3 MBapplication/pdfdownload
Presentacio_Assemblea_2016.pdf2.4 MBapplication/pdfdownload

« Enrere