¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Catalunya
Buscar

Assemblea General Ordinària 2017 d'Oikocredit Catalunya

« Enrere

Assemblea General Ordinària 2017 d'Oikocredit Catalunya

AGM-2016-01.jpglunes, 15 de mayo de 2017

El proper dilluns 29 de maig de 2017 a les 18:30 h de la tarda, en convocatòria única,celebrarem l'Assemblea General Ordinària d'Oikocredit Catalunya a la seu de “LaFede.cat - Organitzacions per a la justícia global” al c/ Tàpies, 1-3, de Barcelona (metro L2 i L3 Paral·lel)  amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior i elecció de 2 interventors/es per a l'acta de la present Assemblea.
2. Presentació dels resultats de la cooperativa Oikocredit internacional del 2016, i principals línies de treball pel 2017.
3. Presentació i aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitats i de l'informe econòmic auditat de l'any 2016.
4. Presentació i aprovació, si s'escau, del programa d'activitats i del pressupost per a l'any 2017.
5. Designació de dos voluntaris/es que actuïn com a auditors interns dels comptes de l'exercici 2017.
6. Aprovació, si s'escau, de Reglament de Règim Intern, i del Protocol de prevenció de l'Assetjament Sexual, per raó de sexe o assetjament moral de l'Associació.
7. Aprovació, si s'escau, de modificació d'Estatuts de l'associació (proposta de canvis en vermell).
8. Renovació de membres de la Junta Directiva de l'associació.
9. Torn obert de paraules i preguntes.

En relació amb el punt núm. 8 de l'ordre del dia,recorda que, d'acord amb els Estatuts de l'Associació, tots els socis i sòcies poden presentar la seva candidatura per ocupar algun dels càrrecs de la Junta Directiva, i animem especialment a les nostres sòcies a presentar-s'hi, per equilibrar la paritat de gènere de la Junta.

Qualsevol perfil pot aportar al treball de la Junta Directiva. Si hi podries estar interessat/da posa't en contacte amb nosaltres per telèfon o al correu catalunya@oikocredit.org abans del dia 26 de maig a les 15h i te n'informarem amb més detall.

Tota la documentació referent a l'Assemblea està disponible a l'apartat "Documents" d'aquesta mateixa pàgina (requadre superior dret), per si la vols consultar prèviament.

Et recordem que, d'acord amb els Estatuts, qualsevol soci o sòcia pot delegar la seva representació en l'Assemblea a favor d'un altre soci o sòcia. Aquesta delegació caldrà lliurar-la o enviar-la prèviament per escrit i signada a la persona en qui es delega el vot, (indicant el nom del soci o la sòcia en qui es delega la representació) i que aquesta persona la porti el mateix dia de l'Assemblea.

Pots consultar aquí l'acta de l'assemblea ordinària 2016.

Nota posterior a la celebració de l'Assemblea: pots consultar aquí la presentació que es va exposar durant l'Assemblea.

Linked documents
TitleFilesizeMIME-type
acta-assemblea-oikocredit-catalunya-2016.pdf420.3 kBapplication/pdfdownload
certificat-auditors-interns-2016.pdf199.3 kBapplication/pdfdownload
informe-auditoria-externa-oikocredit-catalunya-2016.pdf1.4 MBapplication/pdfdownload
memoria-economica-auditada-oikocredit-catalunya-2016.pdf6.8 MBapplication/pdfdownload
memoria-oikocredit-catalunya-2016.pdf7.2 MBapplication/pdfdownload
presentacio_assemblea_2017.pdf3.1 MBapplication/pdfdownload
proposta-modificacio-estatuts-associacio-oikocredit-catalunya-2017.pdf226.8 kBapplication/pdfdownload
protocol-prevencio-assetjament-oikocredit-catalunya-2017.pdf199.8 kBapplication/pdfdownload
reglament-regim-intern-oikocredit-catalunya-versio-2017.pdf123.0 kBapplication/pdfdownload

« Enrere