¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Catalunya
Buscar

Sistema solar domèstic + Microfinances: Mitigant Riscos i Maximitzant Recompenses

Sistema solar domèstic + Microfinances: Mitigant Riscos i Maximitzant Recompenses

home solar.png16 junio | 2018

Moltes famílies amb baixos ingressos no tenen accés a necessitats bàsiques com l'electricitat, l'educació, l'assistència sanitària, l'aigua neta i les finances. Però tot i existir ajudes per aquestes persones de baixos ingressos en tots aquells àmbits, s’ha de dir que fins ara aquestes iniciatives han funcionat de manera bastant fragmentada.

Històricament, molts programes diferents i sovint paral·lels oferts per governs, ONG’s i donants han intentat satisfer les seves necessitats amb un èxit relatiu. En les últimes dècades, aquests programes s’han complementat amb el sector privar, ja que empreses socials han començat a dirigir-se a les llars de baixos ingressos amb productes de baix cost com la il·luminació solar i les estufes de cuina.

En lloc d'aquest enfocament fragmentari, imagineu si les famílies de baixos ingressos poguessin tenir totes les seves necessitats bàsiques cobertes per una empresa que pogués oferir els serveis que més necessiten en un sol paquet, a un preu assequible. Mentre encara no ho hem acabat d’aconseguir, la Unitat d'Energies Renovables d'Oikocredit ja està veient signes prometedors que aquest objectiu pot estar al nostre abast.

Home Solar

L'evolució al sistema solar domèstic

En l'última dècada, els proveïdors d’enllumenat solar han proporcionat il·luminació a les llars dels països de baixos ingressos a un ritme ràpid, canviant la vida a desenes de milions de famílies fora de la xarxa a tot el món. La caiguda dels costos de les cèl·lules solars i l'augment de l'eficiència de les llums LED han permès que aquesta tecnologia es lliuri a costos més baixos que les llums de querosè i les llanternes. Aquesta il·luminació solar ha millorat les condicions de vida de les famílies de diverses maneres, des d'una millor visibilitat i una menor inhalació de fum a menys accidents amb llums de querosè.

Els proveïdors de serveis domèstics solars també han començat a introduir sistemes més amplis i més comprensibles que inclouen il·luminació, carregadors de telèfon i ràdios. Aquests sistemes més substancials tenen el potencial de millorar la qualitat de vida de les famílies amb ingressos baixos, potenciant l'accés a l'educació i la informació i facilitant la comunicació. No obstant això, l'alt cost d'aquests sistemes solars domèstics ha dissuadit els clients potencials, molts dels quals han optat per paquets d'il·luminació més senzills i més assequibles.

La funció de les microfinances en la millora d’accés

En mercats emergents com l’Índia, les institucions de microfinances (IMFs) s’han unit amb èxit amb les empreses de serveis d’energia solar domèstica per empaquetar sistemes solars domèstics amb préstecs de microfinances. Si bé això no ha donat com a resultat inicial un augment de l'accés a l'energia en la majoria dels països, la introducció de plans de pagament per ús (pay-as-you-go, també conegut com a PAYGO) o de lloguer (rent-to-own) i la millora de la tecnologia de pagaments mòbils han reduït dràsticament les barreres.

En els últims anys, l'absorció en els sistemes solars domèstics s'ha incrementat a taxes només vistes abans al mercat de la telefonia mòbil. Alguns proveïdors ofereixen, fins i tot, sistemes de pagament mòbil al costat de sistemes solars domèstics a les famílies que abans no havien utilitzat mai aquests serveis.

L'ampliació de l'accés a l’energia solar domèstica ja està mostrant impactes socials clars que permeten treballar i estudiar després de la foscor, millorar les condicions de vida i augmentar l'accés al finançament.

Innovacions en energia solar domèstica

El potencial social dels nous serveis solars domèstics no s'atura aquí. Els nous productes i serveis es desenvolupen constantment i s'afegeixen als sistemes solars domèstics en resposta a les demandes dels clients de baixos ingressos. Aquests són alguns dels enfocaments innovadors de la nostra pròpia cartera:

  • E-Hands, a més d'oferir accés d'energia als pobles fora de la xarxa, alimenta al voltant de 520 sucursals rurals de bancs i IMF en zones remotes de l'Índia, facilitant la inclusió financera de prop de 900.000 persones en comunitats rurals. Aquestes comunitats eren abans difícils d’abastar, principalment a causa de l'elevat cost de l'electricitat produïda pels generadors dièsel.
  • BBOXX a Kenya, a més d'oferir llums brillants a prop de 250.000 persones, també està venent sistemes solars domèstics més amplis, incloent ràdios i televisors. Aquests sistemes aporten tant entreteniment com accés a programes d'aprenentatge a distància, alhora que permeten a 63.000 nenes i nens estudiar després del capvespre i millorar la seguretat a la llar.
  • SolarNow a Uganda, que comercialitza sistemes solars en modalitat de PAYGO, actualment ofereix serveis a prop de 150.000 persones i també proporciona als seus clients petits electrodomèstics enfocats al negoci com ara màquines elèctriques per tallar el cabell. La companyia està pilotant la venda de bombes d'aigua per a reg a través del model PAYGO.
  • Altres proveïdors estan pilotant la provisió de tauletes i telèfons intel·ligents que apropen encara més l’educació a les llars, i poden facilitar préstecs repetits quan es paguen els productes solars. L'informe 2018 de Tendències del mercat solar fora de la xarxa (Off-Grid Solar Market Trends Report 2018) estima que el sector solar fora de la xarxa actualment dóna servei a 360 milions de persones a nivell mundial i enumera una sèrie d'altres aparells alimentats per l’energia solar i subministrats pel sector.
  • Onergy a l'Índia va un pas més enllà en l'escala energètica: també han proporcionat 250 sistemes més grans a nivell comunitari, alimentant fanals i aparells d'ús més pesats, com ara màquines de processament agrícola. També hem vist que els aparells d'ús productiu són cada vegada més eficients, de manera que poden funcionar a la baixa tensió i al corrent directe que proporcionen els sistemes solars domèstics.
  • Cygni a l'Índia ha desenvolupat sistemes de corrent directa solars lleugerament més grans a baix cost i d'alta eficiència, amb una tensió substancialment més alta que pot alimentar més aparells electrodomèstics, reduint el buit d'ús productiu des d'un altre angle. Actualment han servit al voltant de 95.000 persones.

La majoria d'aquestes innovacions han entrat al mercat en els últims anys, i ja estan millorant enormement la vida d'un gran nombre de llars de baixos ingressos.

Canvi de necessitats, canvi de serveis

Encara que l’energia solar domèstica no pot servir cadascuna de les necessitats bàsiques en tots els pobles de fora de la xarxa, especialment en les àrees més remotes, estem veient clars indicis de què el seu impacte social és més ampli del que inicialment s’esperava. Esperem que continuï el desenvolupament i la innovació en aquesta àrea, amb més electrodomèstics i serveis de baix cost orientats a les necessitats bàsiques que arriben al mercat. Aquests productes es beneficiaran d'una xarxa creixent d'agents i el desplegament combinat d'energia solar, pagaments mòbils i tecnologies de les telecomunicacions, que han fet que les àrees de difícil accés arribin a ser més accessibles.

Amb la forta disminució dels costos de les solucions solars i l’ampliació dels rangs dels productes, esperem veure un producte solar fora de la xarxa disponible per gairebé tots els nivells d'ingressos en els propers anys, oferint als consumidors l'oportunitat de pujar en l’"escala energètica". Els proveïdors dels serveis domèstics solars es preparen per satisfer aquesta necessitat mitjançant la creació de xarxes de vendes i relacions amb clients amb productes solars més tradicionals, que podran ampliar amb nous productes quan els clients demostrin ser pagadors fiables. Aquest enfocament bàsic i centrat en el mercat permet als clients dirigir la provisió dels béns i serveis que més desitgen, alhora que permet a les petites empreses prosperar i minimitzar l'impacte ambiental. Mentrestant, la millora de la durabilitat dels productes solars, com ara les bateries, permetrà que els clients les acabin de pagar abans que necessitin substituir-les, estalviant diners que es poden gastar en altres prioritats.

Els riscos d'un enfocament basat en les microfinances

Malauradament, l'expansió del mercat solar domèstic no significa que cada client obtingui el producte adequat per adaptar-se al seu pressupost. Hi ha sistemes de baixa qualitat al mercat que aporten més decepcions que beneficis. A vegades, els clients potencials també tenen la temptació de comprar un sistema més ampli del que poden pagar, o poden patir un xoc en els seus ingressos després d'haver realitzat una compra, cosa que dificulta la seva capacitat de pagar-ne les quotes. Si un client rep un sistema solar associat a un pla de pagament i no en fa el pagament a temps, hi ha el risc que el proveïdor li retiri el sistema solar. Això podria comportar efectes negatius sobre les relacions personals, tant a la llar com a la comunitat en general. Els clients fins i tot poden perdre l'accés a microfinances si l'impagament acaba comportant la inscripció en un registre de morosos.

Les empreses de serveis domèstics solars estan mitigant aquest risc social mitjançant la introducció d'instruments que s'han convertit en comuns en la indústria microfinancera, com ara valoracions de la capacitat creditícia i esquemes de pagament flexibles. A Oikocredit, animem les nostres organitzacions sòcies a donar un pas més i que s'adhereixin als Principis de Protecció dels Clients de la Smart Campaign, tot i que observem que l’enfocament centrat en el client ja és molt comú entre les organitzacions en què invertim, atès que s'esforcen en obtenir una alta valoració de satisfacció dels clients per reforçar el seu creixement i impacte social.

Un futur brillant per a les comunitats, les empreses i el medi ambient

Encara que no sense riscos, el finançament de les empreses PAYGO per proporcionar i finançar energia solar domèstica a gran escala genera beneficis mutus per a empreses i consumidors, creant un mercat que fomenta la innovació i satisfà les necessitats dels consumidors d'una manera que minimitzi el dany al planeta.

Més enllà dels beneficis tradicionals de l'augment de l'accés a l'energia, veiem els sistemes proporcionats per empreses d'energia renovable fora de la xarxa com a potencials trampolins per a serveis com l'educació a distància i l'assistència sanitària. La innovació contínua en el mercat solar domèstic, en termes de productes solars, serveis complementaris i solucions de finançament creatiu, mostra un gran potencial per seguir treballant a partir dels èxits existents i millorar la vida d'un gran nombre de persones amb baixos ingressos.

L'impacte social de l’energia solar domèstica per a les famílies amb baixos recursos ja ha demostrat ser significatiu, apoderant les famílies amb baixos ingressos a través d'eines clau per a la participació en el mercat i l'accés als serveis vitals. Esperem amb curiositat saber què ens depara el futur.

Mark Roesink ha sigut responsable d'inversions a la unitat d'Energia Renovable d'Oikocredit.

Traducció de l’article original en anglès publicat al portal Nextbillion.net.

« Atrás