¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Catalunya
Buscar

Ensenyem el cor: Presentem els resultats del Balanç Social del 2017

« Enrere

Ensenyem el cor: Presentem els resultats del Balanç Social del 2017

ensenya_cor.pngmartes, 05 de febrero de 2019

Amb l’objectiu de promoure la nostra transparència i rendir comptes a la nostra base social i al conjunt de la ciutadania, des Oikocredit Catalunya hem elaborat un any més el Balanç Social de la nostra entitat. El Balanç, desenvolupat per la Xarxa d’Economia Solidària (XES), és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern.

El Balanç Social avalua la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental i social i la qualitat laboral i professional de les empreses i organitzacions, en un excercici de transparència amb l’objectiu de conèixer els resultats per poder millorar internament i estendre’n el seu ús.

Ensenya el cor_Balanç social 2017

A nivell d’Oikocredit Catalunya, les millores més destacables dutes a terme durant el darrer excercici presentat (el 2017) han estat una continua millora dels processos d’informació i control interns, l’adequació als canvis en el marc legal vigent, la participació en xarxes i plataformes diverses, així com activitats enfocades a l'increment de la transparència i la participació de les sòcies.

Quant a democràcia i equitat, hem continuat treballant en la millora de la transparència i hem consolidat els espais de participació trimestral (cafès-tertúlia) amb els nostres socis/es, hem mantingut les reunions de Junta Directiva obertes a totes les persones interessades i hem dut a terme activitats explícites per a l'obtenció d'una major paritat de gènere en la nostra Junta Directiva.

Pel que fa a sostenibilitat ambiental fem recollida selectiva de residus, utilitzem paper reciclat o amb certificació FSC, fem reutilització de cartutxos de tinta i tòner, o bé tenim contractada energia d'origen 100% renovable a través de Som Energia, entre d’altres mesures. I per a la compra o contractació de béns i serveis, valorem les opcions d'Economia Social i Solidària.

En relació amb el compromís social i cooperació, col·laborem en múltiples plataformes i entitats de segon grau ja que creiem que la cooperació i la feina col·lectiva pel bé comú són quelcom fonamental per canviar la nostra societat.

Sobre el nostre compromís quant a benestar dels i les treballadores, a nivell de conciliació laboral i personal s'ofereix una gran flexibilitat horària. L'escala salarial també està lleument per sobre del sector i hi ha una forquilla salarial molt petita.

El Balanç, que impulsa la XES des del 2008, vol posar en relleu les cooperatives, altres empreses i entitats de l'economia solidària que s'organitzen de manera democràtica i participativa i miren de ser respectuoses amb el medi i operen des de l'honestedat i el compromís. En l’edició referent a l’exercici 2017, el van complimentar 181 entitats.

Aquí pots veure el resultat del Balanç Social d’Oikocredit Catalunya pel 2017

« Enrere