¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Catalunya
Buscar

L´Escàner de les Finances Ètiques: nova eina per mesurar l´ètica d´institucions financeres

L´Escàner de les Finances Ètiques: nova eina per mesurar l´ètica d´institucions financeres

escaner-finanzas-eticas-cat.jpglunes, 23 de enero de 2023

L'Observatori de les Finances Ètiques acaba de fer pública aquesta eina metodològica per valorar en quin grau les entitats financeres compleixen els 5 principis de les Finances Ètiques. L'Observatori ha analitzat 21 entitats financeres que operen al nostre país i desvetlla que moltes d’elles fan més «Greenwashing» que no pas finances sostenibles de veritat.

escaner-finances-etiques-cat

L'eina utilitza 15 indicadors que avaluen qüestions com ara el model de governança, les polítiques d'inversió i finançament, la transparència o la gestió quotidiana de les entitats. Per valorar el grau de compliment dels 5 principis de les Finances Ètiques (Exclusió, Compromís, Transparència, Participació i Coherència) es basa en dades obertes i contrastables, com ara llistats públics d'institucions, informes de grups de recerca, o la informació publicada per les mateixes entitats financeres. Aquesta informació es tradueix en un grau de compliment per a cadascun dels indicadors, i es pondera per generar un índex de compliment global amb una puntuació del 0 al 100. Al web Escàner de les Finances Ètiques, es mostren els resultats de manera visual i intuïtiva i s’hi pot consultar el rànquing d'entitats, que inclou des de petites institucions de serveis financers fins als principals bancs convencionals.

Les campanyes de greenwashing i altres estratègies per projectar una imatge de sensibilitat social són cada cop més freqüents, i el món financer no n'és una excepció. Aquests mètodes per atraure una ciutadania cada cop més crítica i informada són un problema: tant per a les entitats veritablement compromeses com per a les persones consumidores. L´objectiu d´aquesta nova eina és oferir una anàlisi objectiva de les pràctiques reals de les entitats, contrastant-la amb els missatges publicitaris.

> Consulta més detalls sobre com s'ha elaborat l'Escàner de les Finances Ètiques a la web de FETS – Finançament Ètic i Solidari.

> Consulta aquest article del Jorge Berezo, president d'Oikocredit Euskadi, a la revista Ethic, on reflexiona sobre com identificar el Greenwashing, tan comú al sector financer.

> Vídeo-presentació de l’Escàner i els principis de les Finances Ètiques (2 minuts):

« Enrere