¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Catalunya
Buscar

Assemblea Anual Ordinària de socis i sòcies 2013

« Enrere

Assemblea Anual Ordinària de socis i sòcies 2013

spmt-2012-02-landing-page-highlight.jpgjueves, 21 de marzo de 2013

El proper dilluns 22 d'abril de 2013 a les 18:30h celebrarem l'Assemblea Anual Ordinària de socis i sòcies d'OIKOCREDIT Catalunya, que es durà a terme al local del Grup Cooperatiu Ecos, al C/ Casp 43 de Barcelona. L'Assemblea és el principal òrgan de govern i participació de l'associació, i per tant també de representació a la cooperativa Oikocredit Internacional. Tots els socis i sòcies hi són convocats/des.

L'ordre del dia de l'Assemblea del proper 22 d'abril serà el següent:

1. Lectura de l'acta de l'Assemblea anterior i elecció de 2 interventors/es per a l'acta d'aquesta Assemblea.
2. Presentació dels resultats de la cooperativa OIKOCREDIT Internacional per al 2012, i principals línies de treball per al 2013.
3. Presentació i aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitats i de l'informe econòmic de l'any 2012.
4. Presentació i aprovació, si s'escau, del programa d'activitats i del pressupost per a l'any 2013.
5. Designació de dos voluntaris/es que actuïn com auditors interns dels comptes de l'exercici 2013.
6. Renovació de membres de la Junta Directiva de l'associació
7. Torn obert de precs i preguntes.En relació amb el punt núm. 6 de l'ordre del dia, us informem que, d'acord amb els Estatuts de l'Associació, tots els socis i sòcies tenen dret a presentar la seva candidatura per ocupar algun dels càrrecs de la Junta Directiva. Els interessats o interessades ho han de comunicar per escrit al secretari de la Junta (a través de l'adreça postal o electrònica de l'associació) abans del dia 17 d'abril de 2013 a les set de la tarda. Una entitat com la nostra requereix de la participació del voluntariat, per això us animem que us presenteu a la Junta, totes les veus hi són necessàries i útils. Si voleu més informació de les tasques que es fan podeu trucar a l'oficina o escriure'ns un correu i us informarem amb molt de gust.

Per altra banda també aprofitem per informar-vos que al llarg del proper mes traslladarem la nostra oficina de Barcelona a un nou local, un cop confirmada exactament la nova ubicació us informarem puntualment dels detalls.

I per últim us recordem que, d'acord amb els Estatuts, qualsevol soci o sòcia pot delegar la seva representació a l'Assemblea a favor d'un altre soci o sòcia. Aquesta delegació caldrà entregar-la o enviar-la prèviament per escrit i signada a la persona en qui es delega el vot i que aquesta persona la porti el mateix dia de l'Assemblea.

Teniu disponible tota la documentació definitiva per l'Assemblea aquí sota:

- Memòria d'activitats 2012 d'Oikocredit Catalunya (PDF, 2MB)
- Pressupostos 2012 - 2013 (PDF)
- Certificat dels interventors de comptes 2012 (PDF)

« Enrere