¡Participa en Oikocredit! Selecciona la región en la que vives

Cerrar la ventana
Sevilla Catalunya Euskadi

¿Qué son las Asociaciones de Apoyo?

Las Asociaciones de Apoyo a Oikocredit son colectivos de personas voluntarias constituidas legalmente en forma de asociaciones sin ánimo de lucro. Los socios y socias de estas asociaciones llevan a cabo tareas de sensibilización y difusión de la misión de Oikocredit y son una parte muy importante de la organización. Las Asociaciones de Apoyo son socias directas de la cooperativa Oikocredit Internacional, y como tales, representan en ella a todos sus socios y socias de España. Actualmente existen 3 Asociaciones de Apoyo: País Vasco, Catalunya y Sevilla.

También existe un grupo de voluntariado activo en Madrid (puedes encontrar más información sobre este grupo y sus actividades en: www.madrid.oikocredit.es).

Catalunya
Buscar

Assemblea Anual Ordinària de socis i sòcies 2014

« Enrere

Assemblea Anual Ordinària de socis i sòcies 2014

Foto-assemblea-2014.jpgviernes, 07 de marzo de 2014

El pròxim dimarts 18 de març del 2014 a les 19 h es celebrarà, com cada any, l'Assemblea Anual Ordinària de socis i sòcies d'Oikocredit Catalunya. L'acte tindrà lloc a la seu de la Federació
Catalana d'ONGS situada al C/Tàpies 1-3 (metro L2 i L3 Paral·lel).
L'Assemblea és el principal òrgan de govern i participació de l'Associació, així com de la representació a la Cooperativa d'Oikocredit Internacional. Per tant, tots els socis i sòcies estan convocats/des.

L'ordre de l'Assemblea serà el següent:

1. Lectura de l'acta de l'Assemblea anterior i elecció de 2 interventors/es per l'acta de la present Assemblea.
2. Presentació dels resultats de la cooperativa Oikocredit Internacional del 2013 i principals línies de treball pel 2014.
3. Presentació i aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitats i de l'informe econòmic de l'any 2013.
4. Presentació i aprovació, si s'escau, del programa d'activitats i del pressupost per l'any 2014. Designació de dos voluntaris/àries que actuïn com auditors interns de les comptes de l'exercici 2014.
5. Aprovació de l'adhesió al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.
6. Aprovació de l'adhesió a la Federació Catalana d'ONG de Desenvolupament
7. Renovació de membres de la Junta Directiva de l'Associació.
8. Torn obert de precs i preguntes

En relació amb el punt número 8 de l'ordre del dia els informem que, d'acord amb els Estatuts de l'Associació, tots els socis i sòcies tenen dret a presentar la seva candidatura per a ocupar algun dels càrrecs de la Junta Directiva. Els interessats o interessades ho han de comunicar per escrit al secretari de la Junta (a través de la direcció postal o electrònica de l'associació) abans del dia 14 de març de 2014 a les19h.

Podeu consultar tota la documentació vinculada a l'Assemblea al peu d'aquesta pàgina.


Us recordem que, d'acord amb els Estatuts, qualsevol soci o sòcia pot delegar la seva representació a l'Assemblea a favor d'un altre soci o sòcia. Aquesta delegació haurà de ser entregada o enviada prèviament per escrit i signada a la persona a qui es delega el vot, de manera que aquesta la porti el mateix dia de l'Assemblea.

Per últim, us convidem a mantenir-vos informats de les tasques que va duent a terme Oikocredit tant a nivell internacional com local, a través d'anar visitant les recentment estrenades pàgines web (www.oikocredit.es i www.oikocredit.cat), així com a través de Facebook i Twitter, i a difondre'n el seus continguts per tal de, poc a poc, anar estenent la tasca d'Oikocredit.

Documentació:

- Acta de l'anterior Assemblea (2013)

- Memòria econòmica i d'activitats 2013

- Certificat d'interventores internes de comptes 2013

- Pàgina de descàrrega de documents del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona

- Presentació exposada durant l'Assemblea

També pots consultar la informació d'Assemblees anteriors a l'apartat de Documents d'Assemblees i memòries.

Com arribar al C/ Tàpies 1-3.

« Enrere