Participa a Oikocredit! Selecciona la regió on vius

Tancar la finestra
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Catalunya
Cerca

Informe trimestral del segon trimestre: Respondre amb resiliència

Informe trimestral del segon trimestre: Respondre amb resiliència

Facts & figures asset.jpgdilluns, 31 de d’agost de 2020

Quatre vegades a l'any Oikocredit publica els principals fets i xifres del trimestre anterior. Aquí brindem als nostres inversors/es i al públic en general un context addicional sobre els esdeveniments del segon trimestre del 2020.

Cartera i finances afectades per Covid-19

Els efectes del coronavirus poden observar-se a tot el món, especialment en les comunitats de baixos ingressos. Durant el segon trimestre del 2020, Oikocredit i les seves organitzacions sòcies van experimentar gran part de la força de la pandèmia de Covid-19 i els seus impactes econòmics. La preparació oportuna i sòlida durant el primer trimestre i el monitoratge regular en el segon trimestre ens van permetre mantenir el control de les nostres operacions i continuar ajudant les nostres organitzacions sòcies.

No obstant això, vam haver de reduir les expectatives sobre els nostres resultats financers pel 2020. És comprensible que la nostra cartera de finançament del desenvolupament, els ingressos i el balanç es veiessin afectats. La cartera total pendent de préstecs i inversions de capital va disminuir durant el trimestre en un 6,9%, fins a 947,1 milions d'euros, com a resultat de la nostra decisió de centrar-nos únicament en les organitzacions sòcies existents i de ser prudents quan aquestes organitzacions sol·liciten un refinançament. Els nostres ingressos nets per concepte d'interessos es van reduir en conseqüència i vam tenir una pèrdua neta en general. El capital dels socis/es inversors es va reduir lleugerament, en un 1,1%, a 1.139,7 milions d'euros. El valor de l'actiu net per acció es va reduir de 213,30 a 210,94 euros, a causa de la disminució dels ingressos i al nombre relativament estable d'accions en circulació.

En general, la qualitat de la cartera al final del segon trimestre es va mantenir estable, amb una millora marginal del PAR 90 (el percentatge de la cartera de crèdit amb pagaments endarrerits d'almenys 90 dies) del 6,8% al 6,7%. A nivell regional, la cartera es va veure menys afectada a l’Àfrica que a l’Àsia i a l’Amèrica Llatina i el Carib, on l'Índia, Indonèsia, Mèxic i l'Equador van ser els més afectats. Per alleujar la situació financera de 112 organitzacions sòcies, vam concedir-los carències de pagament (períodes de reemborsament prolongats) per als seus préstecs pendents, que representen el 19% de la nostra cartera total de préstecs pendents. Encara que continuem classificant a aquestes organitzacions sòcies com no vençudes en els seus reemborsaments, també reconeixem aquesta categoria com més "en risc" que abans de la crisi.

Amb els efectes del Covid-19 ara més evidents, Oikocredit va fer creixents provisions per a deterioracions en el segon trimestre, malgrat l'acompliment relativament estable de la cartera en termes de PAR 90. Monitorem cada vegada més de prop l'acompliment financer i el PAR de les nostres organitzacions sòcies i avaluem el risc en tots els nostres mercats amb molta regularitat. El resultat trimestral va ser en gran mesura com havíem previst, amb un millor coeficient de liquiditat que va augmentar del 21,1% al 25,8%, ja que moltes organitzacions sòcies van continuar pagant els seus préstecs a temps. Vam suspendre la concessió de préstecs a noves organitzacions sòcies per fer costat millor a les ja existents. Vam poder mantenir una base d'inversió estable malgrat la contracció de la nostra cartera i dels ingressos per concepte d'interessos pel fet que va haver-hi menys sol·licituds de reemborsament per part de les persones inversors del que s'esperava al començament de la crisi. El diàleg regular sobre els mercats de captació de fons amb les associacions de suport d’Oikocredit ha ajudat a mantenir els nostres vincles amb les persones inversores i les ha mantingut informades sobre el que Oikocredit està fent per a capejar aquesta tempesta.

cifras-clave-oikocredit-2T-2020.png

> Consulta aquí els principals indicadors i xifres clau d’Oikocredit per al 2n trimestre del 2020

Acompanyar les organitzacions sòcies a través de la crisi

Oikocredit va continuar en el segon trimestre ajustant el seu suport a les organitzacions sòcies a les nostres regions estratègiques d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina i el Carib. A més d'atorgar carències en el pagament, també hem intensificat les comunicacions amb les nostres organitzacions sòcies, usant tecnologies de la informació en lloc de reunions presencials, per a assegurar-nos que comprenem com es veuen afectades per la pandèmia i podem brindar-los l'assistència adequada. En fer preguntes i aclarir les necessitats, hem pogut adaptar el nostre suport. Un element central d'aquests esforços han estat els nostres seminaris web i trobades en línia en les quals s'han compartit consells sobre la continuïtat de les activitats i el flux d'efectiu, s'ha garantit la salut i la seguretat del personal i els clients, s'han comprès els efectes en els clients, s'han realitzat proves d'estrès, s'han planificat els riscos i els escenaris i s'ha après dels líders del sector.

Hem redissenyat els nostres programes de creació de capacitats, com el projecte de gestió del risc dels preus que fa costat a les cooperatives cafetaleres d'Amèrica Llatina, perquè s'executin sense reunions en persona. A l'Índia, la nostra filial Maanaveeya va donar suport en l’elaboració d’un fullet d'estil còmic per a utilitzar-lo en activitats formatives que promouen la consciència i la seguretat davant del Covid-19 per a les institucions de finances inclusives i els seus clients. També hem creat pàgines web dedicades als recursos per fer front a la crisi per a les organitzacions sòcies.

Aquestes organitzacions i els seus clients s'han vist pressionats per a complir amb les noves regulacions governamentals relatives a les restriccions de tancament total o parcial de la mobilitat i les reunions socials, el distanciament social i la protecció personal, la sanitat i la higiene. En aquest sentit, hem augmentat l'assistència financera a les organitzacions sòcies i clients més vulnerables a través del nostre fons solidari contra el coronavirus. La Fundació Internacional de Suport d’Oikocredit va crear el fons solidari amb una suma inicial de 25.000 euros, que ha estat augmentada amb contribucions d’Oikocredit Stiftung Deutschland i Oikocredit Nederland, arribant a 33.199 euros de fons desemborsats en el segon trimestre. El fons ha ajudat als clients de micro i petites empreses de moltes organitzacions sòcies en el sector informal i en comunitats de baixos ingressos amb la capacitació per a la conscienciació i amb els costos de materials de sanejament i equips de protecció, permetent-los continuar operant. Hem ampliat els objectius del fons per a incloure l'assistència d'emergència a les organitzacions sòcies en situació de risc i als seus clients en el sector agrícola, així com en el finançament inclusiu.

Perspectives futures

Amb una posició financera consolidada i la majoria de les organitzacions sòcies funcionant raonablement bé, Oikocredit està útilment posicionat per a enfrontar els desafiaments d'un impredictible entorn operatiu i econòmic. Continuarem avaluant la situació macroeconòmica en cada país on treballem, per a identificar tant els riscos com les possibles noves oportunitats per al futur. Seguim compromesos a ajudar les organitzacions sòcies segons sigui necessari i serem cada vegada més proactius en el desenvolupament de la nostra resiliència, agilitat i capacitat de resposta organitzativa. Continuarem organitzant seminaris web regionals, interregionals i més locals, així com trobades en línia perquè les organitzacions sòcies fomentin el lideratge, l'aprenentatge mutu, les respostes positives i la solidaritat, alhora que millorem el suport que els donem perquè adaptin els seus models empresarials i desenvolupin serveis i productes per atendre les necessitats dels seus clients i prestar-los un millor suport durant la crisi.

La tasca que queda per endavant és més una marató que un esprint, i és probable que la recuperació econòmica sigui lenta i que els possibles efectes negatius a llarg termini siguin incerts en l'actualitat. Mentrestant, continuem millorant els nostres controls interns, revisant els nostres sistemes i eficiència, i incorporant l'aprenentatge de la primera meitat de l'any per a respondre eficaçment al que ens espera. Encara que la grandària de la nostra cartera i els ingressos hauran disminuït durant un temps, i no aconseguirem els objectius de creixement definits abans de la crisi, continuem estant prop dels nostres mercats i disposats a ajudar sempre que puguem contribuir a obtenir millors resultats per a les persones de baixos ingressos.

« Enrere