Participa a Oikocredit! Selecciona la regió on vius

Tancar la finestra
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Catalunya
Cerca

Informe trimestral 3T 2022: avançant en la direcció correcta

Informe trimestral 3T 2022: avançant en la direcció correcta

cresol+1.jpgdilluns, 21 de de novembre de 2022

Quatre vegades l'any Oikocredit publica dades i xifres clau sobre el trimestre anterior. Aquí proporcionem als nostres inversors i inversores i a d’altres grups d’interès un context de fons addicional sobre l'evolució durant el tercer trimestre del 2022.

El rendiment s'enforteix

Malgrat la contínua incertesa del mercat, Oikocredit va millorar el rendiment el tercer trimestre de 2022. La nostra cartera de finançament per al desenvolupament de crèdit i capital va créixer, va millorar la qualitat i va generar un augment dels ingressos nets. La realització de les pèrdues finals de la nostra cartera d'inversions a termini (bons) va ascendir a 14,8 milions d'euros, ja que vam completar la venda de la cartera durant el trimestre. La pèrdua total realitzada a les inversions a termini és menor del que prevèiem al final del segon trimestre.

En conjunt, aquests factors van generar una pèrdua financera neta de 5,2 milions d'euros per a la cooperativa, molt inferior a la pèrdua de 9,1 milions d'euros del segon trimestre.

A nivell macroeconòmic, l'augment de la inflació i els tipus d'interès han afectat les nostres organitzacions sòcies, moltes de les quals s'han tornat més reticents a demanar crèdit. Els socis directes i les persones inversores han reduït la quantitat de capital disponible, però menys del previst. Els resultats generals del trimestre van ser relativament equilibrats, tenint en compte les condicions del mercat.

Finançament del desenvolupament i entrada de capital

Els préstecs i inversions en capital vius van créixer lleugerament fins als 1.049,3 milions d'euros (des dels 1.014,7 milions d'euros del segon trimestre). La gran majoria de les nostres 513 organitzacions sòcies (en comparació amb les 509 del segon trimestre) han reiniciat la seva activitat com de costum i ja no operen sota les limitacions relacionades amb la Covid-19.

Els ingressos nets de la cartera van augmentar. Això es deu principalment a l'augment dels tipus d'interès i als efectes del canvi. L'enfortiment del dòlar nord-americà va beneficiar la nostra cartera a Amèrica Llatina i el Carib, i la major part de la nostra cartera agrícola, tota la qual tenim en dòlars dels EUA i divises vinculades al dòlar.

Les condicions econòmiques han variat segons les regions. A l'Àfrica hi va haver un augment del cost de la cobertura. Atesa la volatilitat dels mercats financers, Oikocredit reavalua constantment la seva estratègia de cobertura.

La ràtio de cartera en risc PAR 90 (el percentatge de préstecs amb amortització amb almenys 90 dies de venciment) va millorar, del 6,8% al 2T al 5,0%, per sota del nostre llindar objectiu del 6%. Les provisions es mantenen en un nivell còmode i les cancel·lacions de préstecs són importants, tot i que en línia amb les expectatives.

El nostre capital social s'ha reduït lleugerament, com estava previst, fins als 1.120,9 milions d'euros (des dels 1.125,6 milions d'euros del segon trimestre). L'entrada va disminuir a mesura que les restriccions reguladores van entrar en vigor a Alemanya, el nostre mercat líder d'entrada de fons. Tanmateix, vam veure relativament poques recuperacions.

L'efecte combinat de la millora del resultat (menys pèrdues) i la reducció del capital social va provocar que el valor liquidatiu (NAV) per acció passés de 211,28 € a 211,66 €. La liquiditat es va mantenir suficient al 15,7% (2T: 18,6%).

Oikocredit no va realitzar vendes de capital durant el tercer trimestre.

Impacte social: mesurar, informar, aprendre i millorar

Estem molt contentes de la presentació del nostre Informe d'impacte 2022 al tercer trimestre. Aquest mostra que les organitzacions sòcies de finances inclusives d'Oikocredit van arribar a 38,2 milions de clients l'any passat (en comparació amb els 32,2 milions de l'any anterior), dels quals el 81% eren dones i el 61% habitants rurals. Les nostres organitzacions sòcies agrícoles van arribar a 579.000 agricultors/es. El finançament d'Oikocredit va permetre a les nostres organitzacions sòcies d'energies renovables oferir accés a energia neta a 43.000 llars.

La nostra segona enquesta digital d'autopercepció del client final està avançant bé. Aquest és un projecte veritablement col·laboratiu, entre Oikocredit i organitzacions sòcies d'inclusió financera que recullen i analitzen proves dels clients sobre com el nostre treball els ajuda a millorar les seves vides, inclosa la nostra contribució a augmentar la seva resiliència davant esdeveniments inesperats. Fins ara, 19 organitzacions sòcies participen en l'enquesta amb 16.666 clients entrevistats fins ara.

Evolució estratègica i organitzativa

Estem tirant endavant una sèrie d'iniciatives centrades en la comunitat sota la nova estratègia 2022-2026 d'Oikocredit. Durant el trimestre vam establir el nostre pla per crear un centre d'innovació intern per donar suport al desenvolupament de nous productes i serveis sota l'estratègia que ajudarà les comunitats a construir resiliència.

Es continua treballant en el nou model de captació de capital.

L'1 de juliol vam anunciar la creació del nou Comitè Executiu per reforçar encara més el lideratge de l'organització i l'execució de l'estratègia. El nostre Consell de Supervisió en la seva nova composició es va reunir per primera vegada cara a cara a Amersfoort, on els membres del consell van rebre una introducció al treball i l'organització d'Oikocredit.

Durant el trimestre Dave Smit va ser nomenat el nostre nou director d'Inversions d'impacte. Anteriorment al banc de desenvolupament emprenedor holandès, l’FMO, en Dave s'ha unit a l’Equip Directiu i al Comitè Executiu, completant la nostra estructura de govern.

Continuem amb formes híbrides de treballar post-Covid-19, combinant el treball d'oficina i a casa a Amersfoort i en altres oficines.

Esdeveniments materials posteriors al tercer trimestre

Els membres de l'Assemblea General Extraordinària del 14 d'octubre van avalar el nou model de captació de capital i van acordar els nous estatuts de la cooperativa. Estem preparant un nou prospecte per als inversors/es.

Durant la transició al nou model de captació de capital, Oikocredit tindrà accés a una línia de crèdit standby per gestionar la liquiditat de la cooperativa.

L'organització índia de microfinances Fusion, a la qual hem donat suport des del 2010 en el seu fort creixement i els seus objectius socials, ha llançat la seva oferta pública inicial d'accions a la Borsa Nacional de Valors de l'Índia. Hem posat a la venda les nostres accions de Fusion.

Perspectiva de futur

Oikocredit espera que els seus ingressos nets continuïn millorant l'últim trimestre de l'any, malgrat la incertesa econòmica mundial, beneficiant-se de la cessació de les pèrdues de la inversió a termini. Continuarem controlant la mida i la qualitat de la cartera de finançament per al desenvolupament, mantenint els nostres costos i marges sota control i mantenint nivells prudents de provisions.

És probable que l'augment de la inflació i els preus dels aliments i l'energia facin que moltes organitzacions sòcies siguin prudents amb els nous préstecs, tot i que les organitzacions sòcies implicades en la producció de cafè i cacau es poden beneficiar de l'augment dels preus dels cultius.

El treball de la nostra enquesta als clients finals inclourà l'anàlisi de dades, tallers presencials amb organitzacions sòcies llatinoamericanes i un estudi de les dades agregades de l'enquesta per a la seva publicació a principis de 2023.

Amb la propera legislació de la UE sobre el clima i la protecció dels boscos, Oikocredit haurà de considerar les implicacions per i amb les seves organitzacions sòcies. Considerem que el nostre suport a les organitzacions sòcies per construir la resiliència a nivell comunitari és fonamental per al nostre treball futur i comunicarem la nostra estratègia 2022-2026 de manera més activa i amb més detall a les parts implicades el 2023.

Preveiem que el nou model de captació de capital ajudarà a generar una major entrada de capital als nostres principals mercats de capital el 2023 per donar suport a les nostres ambicions estratègiques.

Hi ha més informació disponible a l’apartat Xifres clau d'Oikocredit, i a l'informe trimestral Q3-2022 (en castellà).

« Enrere