Participa a Oikocredit! Selecciona la regió on vius

Tancar la finestra
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Catalunya
Cerca

Oikocredit inicia la primera fase del nou model de captació de capital a l’estat espanyol

Oikocredit inicia la primera fase del nou model de captació de capital a l’estat espanyol

AGM-2019-03dimarts, 28 de de febrer de 2023

Oikocredit ha començat a implementar el seu model de captació de capital, que permetrà que qualsevol organització o persona física de l’estat espanyol inverteixi directament en la cooperativa. Els inversors i inversores actuals del nostre país es transferiran automàticament al nou model.

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit) ha iniciat la implementació de la primera fase del seu nou model de captació de capital a l’estat espanyol. Quan el nou model s'hagi implementat l'1 d'abril de 2023, els inversors i inversores invertiran directament en Oikocredit mitjançant instruments de capital sense dret de vot anomenats participacions.

Les participacions substituiran les accions de membre emeses per Oikocredit, els certificats de dipòsit emesos per la Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF) per a les accions de membre que posseeix i altres productes d'inversió que les associacions de suport a Oikocredit ofereixen a altres països.

Amb les participacions, no hi haurà cap canvi per als inversors i inversores de l'OISF pel que fa als costs, l'oportunitat d'invertir o recuperar la inversió, les provisions de dividends, el perfil de risc de la inversió o les persones amb qui poden contactar si tenen qualsevol pregunta. L'oficina d’atenció a les persones inversores d'Oikocredit seguirà sent el punt de contacte principal per als inversors i inversores de l’estat espanyol per a qualsevol consulta relacionada amb la inversió en Oikocredit.

Canvis mínims per als inversors/es

Les participacions són significativament semblants en termes financers a les accions que abans oferia Oikocredit i als certificats de dipòsit emesos per l’OISF per a les accions de membre que posseïa (veure la taula que figura a continuació).

Els inversors i inversores no hauran de fer res per bescanviar els seus certificats de dipòsit per participacions a la segona fase. Si no estan d'acord amb el bescanvi, podran sol·licitar una recuperació de la seva inversió tal com ho poden fer actualment.

La primera fase de canvis comença l'1 de març de 2023

Actualment els inversors i inversores de l’estat espanyol inverteixen en Oikocredit indirectament mitjançant l’OISF. L’OISF es sòcia d'Oikocredit. Va emetre als inversors i inversores certificats de dipòsit per a accions de membre en Oikocredit que estaven en la seva possessió.

L'1 de març de 2023, les accions posseïdes per l’OISF passen a ser participacions. Como a resultat d'això, els certificats de dipòsit de l'OISF s'emetran amb participacions com a producte subjacent.

La segona fase començarà l'1 d'abril de 2023
En aquesta segona fase, que començarà l'1 d'abril de 2023, qualsevol persona o organització de l’estat espanyol que compleixi els requisits podrà comprar participacions directament a Oikocredit, i l’OISF deixarà d'emetre certificats de dipòsit. A partir d'aquest mateix dia, tots els certificats de dipòsit que els inversors i inversores hagin posseït fins aquesta data es bescanviaran per participacions, i els inversors i inversores que hagin invertit prèviament en l’OISF mitjançant certificats de dipòsit esdevindran inversors i inversores directes en Oikocredit mitjançant participacions.

Així doncs, les persones inversores deixaran d'invertir mitjançant l’OISF i l’OISF deixarà d'administrar les inversions en Oikocredit. Més endavant quedarà liquidada i dissolta.

Les persones inversores de l’estat espanyol podran seguir connectades localment com a membres d’una de les tres associacions de suport del nostre país: Catalunya, Euskadi o Sevilla. La feina de les associacions de suport no es veurà afectada per aquesta transició cap al nou model de captació de capital. Seguiran promovent la missió d'Oikocredit i reunint els inversors i inversores, per exemple mitjançant esdeveniments o ofertes de formació en matèria de desenvolupament.

Pots obtenir més informació sobre el bescanvi per participacions a la taula que figura a continuació i aquí.

Comparació de les característiques principals dels certificats de dipòsit actuals i les participacions

Certificats de dipòsit (producte actual) Participacions (nou producte)
Emissor

Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF), amb seu a Amersfoort, Països Baixos

Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit), amb seu a Amersfoort, Països Baixos
Tipus d'inversió Certificat de dipòsit sense dret de vot emès per OISF per a una acció emesa per Oikocredit Instrument de patrimoni sense dret de vot emès per Oikocredit anomenat participació
Inversió mínima d'obertura
200 € (el valor nominal d'un certificat de dipòsit). 200 € (el valor nominal d'una participació).
Preu d'emissió El preu d'emissió d'un certificat de dipòsit es el valor nominal (200 €). L'emissió per un valor liquidatiu inferior a 200 € requereix l'esmena dels estatuts socials d'Oikocredit amb l'aprovació de l'Assemblea General de socis. El preu d'emissió d'una participació es el valor nominal (200 €) o el valor liquidatiu (VL o NAV, per les seves sigles en anglès), el que sigui més baix. Això permet a Oikocredit emetre participacions si el valor de les participacions cau sense haver d'esmenar els estatuts socials. Als termes i condicions de les participacions s’hi explicita com es calcularà el valor liquidatiu per participació en monedes estrangeres en cas que aquest caigués per sota del valor nominal.
Preu de recuperació El valor nominal (200 €) o el valor liquidatiu, el que sigui més baix. Això vol dir que el preu de recuperació no podrà ser superior a 200 €, però podrà ser inferior. El mateix que per als certificats de dipòsit. Als termes i condicions de les participacions s’hi explicita com es calcularà el valor liquidatiu per participació en monedes estrangeres en cas que aquest caigués per sota del valor nominal.
Dividend El que decideixen els socis d'Oikocredit a l'Assemblea General Anual. Entre els nivells de dividend anteriors figura un 2 %, un 1 % i un 0,5 % (veure dades recents sobre els dividends en la taula de resum dels darrers 5 anys que es pot trobar al nostre informe anual). També hi ha hagut anys en què no s'ha pagat cap dividend. El mateix que per als certificats de dipòsit.
Costs d'administració de la inversió En principi permesos, però no s'estan aplicant. En principi permesos, però no s'estan aplicant.
Riscs

Una inversió en certificats de dipòsit comporta els riscs financers típics d'una inversió en el patrimoni d'una societat. Aquests riscs i d'altres consten descrits al fullet d'OISF.

Una inversió està fonamentalment associada a riscs considerables i pot conduir a una pèrdua absoluta del capital invertit.

Oikocredit pretén protegir el capital dels inversors/es amb decisions empresarials prudents i una provisió diligent per a pèrdues previstes, tot i que hi ha un risc residual que mai no es pot descartar. Des que Oikocredit va començar l'any 1975, cap inversor/a ha perdut capital. No obstant això, el rendiment del passat no garanteix els resultats del futur.

El perfil de risc és el mateix que el dels certificats de dipòsit. Els riscs d'invertir en participacions es descriuen a un nou fullet.
Recuperació

Pots enviar una sol·licitud de recuperació omplint un formulari de recuperació en qualsevol moment per sol·licitar la devolució dels teus diners. Les sol·licituds de recuperació es tramiten mensualment.  

Les recuperacions d'inversions sempre són a discreció d'Oikocredit.

Com en el cas dels certificats de dipòsit, pots enviar una sol·licitud de recuperació. Les recuperacions es tramiten mensualment i sempre són a discreció d'Oikocredit. A més, Oikocredit també pot decidir fer una devolució en cas que un inversor/a deixi de complir els requisits o sigui titular de menys d'una participació.
Responsabilitat La responsabilitat dels inversors/es està limitada a l'import que hagin invertit. Això vol dir que la inversió està subjecta a la pèrdua total, però no es pot responsabilitzar els inversors/es dels deutes de la cooperativa més enllà de l'import que hi hagin invertit. El mateix que per als certificats de dipòsit.

« Enrere