Participa a Oikocredit! Selecciona la regió on vius

Tancar la finestra
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Catalunya
Cerca

Informe del quart trimestre del 2022: En constant Progressió

Informe del quart trimestre del 2022: En constant Progressió

ECO-IN-032.jpgdimarts, 11 de d’abril de 2023

Oikocredit publica quatre vegades a l'any els fets i les xifres clau del trimestre anterior. En aquesta oportunitat, oferim als nostres inversors/es i grups d’interès els resultats del quart trimestre del 2022.

El quart trimestre de l'any 2022 va posar fi a un any ple de nous esdeveniments per a Oikocredit, durant el qual vam dur a terme avanços positius en aspectes importants per a la cooperativa; L'aprovació per part dels membres d’Oikocredit dels canvis proposats en els estatuts en l'Assemblea General Extraordinària el mes d'octubre passat va ser una fita que permetrà a la nostra cooperativa implementar el nou model d'ampliació de capital en els pròxims mesos. Un altre esdeveniment clau va ser la venda de la nostra inversió de capital en la microfinancera Fusion, com a part de l'oferta pública inicial en la Borsa Nacional de Valors de l'Índia. Aquesta sortida de capital va marcar la fi de més d'una dècada de suport al creixement de la institució de finances fins a convertir-se en un proveïdor gran i reeixit de serveis financers per a més de 2,9 milions de dones de baixos ingressos, principalment rurals.

El resultat net positiu del trimestre de 13,7 milions d’euros va propiciar un resultat total consolidat de l'any de 8,5 milions d’euros.

El context econòmic extern va continuar sent difícil, amb una inflació elevada, taxes d'interès en augment i volatilitat del canvi en divises. Especialment a Àfrica, els governs van haver de fer front al reemborsament del seu deute en moneda forta. Les pèrdues i els danys induïts pel clima van continuar sent una preocupació mundial creixent.

Xifres trimestrals clau

La cartera de finançament del desenvolupament es va reduir un 4,0 % en el quart trimestre, des de 1049,3 milions d’euros en el tercer trimestre fins als 1007,2 milions d’euros; així i tot l'any va tancar amb un augment de l’1,1 %, des de 995,9 milions d’euros el 2021. Els desemborsaments de crèdits i capital durant el trimestre van ser lleugerament inferiors al que es preveia, ja que les organitzacions sòcies es van mostrar cauteloses en l'actual clima macroeconòmic a l'hora de contreure nous deutes.

La qualitat de la cartera va continuar millorant, amb una caiguda del PAR 90 (el percentatge de préstecs amb pagaments vençuts a més de 90 dies) des del 5,0 % en el tercer trimestre, i des del 5,5 % a la fi de 2021, fins al 3,8 %, molt per sota del nostre llindar objectiu del 6 %. Al tancament de l'exercici teníem 519 organitzacions sòcies, en comparació amb les 513 del tercer trimestre i les 517 de finals del 2021.

El capital total dels membres va ser 1110,7 milions d’euros en el quart trimestre, per sota dels 1120,9 milions d’euros del tercer trimestre i els 1129,0 milions d’euros a la fi de l'any 2021. La caiguda va ser menor de l'esperada quan revisàvem el nostre model d'ampliació de capital. Una vegada més, el nostre agraïment a membres i inversors/es per la seva lleialtat. El valor liquidatiu o valor de l'actiu net (NAV) per acció es va elevar des de 211,66 € a 213,95 € (i des de 213,58 € durant tot l'any), mentre que la liquiditat va augmentar fins al 23,9 % (en el tercer trimestre havia estat del 15,7 %; mentre que l'any 2021: va ser del 21,7 %).

Les despeses operatives es van elevar durant el trimestre fins al 3,0 % sobre el valor dels actius totals (en el tercer trimestre van ser del 2,6 % i de 2,3 % a la fi del 2021), seguint les previsions, ja que continuem desenvolupant el nou model d'ampliació de capital i implementant altres iniciatives de canvi, entre elles, la nostra estratègia centrada en la comunitat per al període 2022-2026. L'augment de les despeses de cobertura i els efectes de la inflació també van afectar els nostres nivells de despeses.

Acompliment social

En el quart trimestre, amb la col·laboració de 19 organitzacions sòcies de finances inclusives en 12 països d'Àfrica (6 organitzacions sòcies), Àsia (5 organitzacions sòcies) i Amèrica Llatina i el Carib (8 organitzacions sòcies), vam completar la segona ronda ampliada de la nostra innovadora enquesta d'autopercepció dels clients/es en línia. Van participar al voltant de 16.500 clients/es utilitzant un programari interactiu per a compartir les seves percepcions sobre el que està ocorrent en la seva vida, inclosos els canvis que experimenten gràcies a un major accés a serveis financers assequibles. L'enquesta, per a la qual vam organitzar cinc tallers presencials amb organitzacions sòcies al Brasil, l'Equador i el Perú, va despertar l'interès dels nostres col·laboradors i organitzacions sòcies de cartera en matèria de finançament al desenvolupament i inversió d'impacte. Mantenir a les persones clientes, la seva percepció del canvi i les seves necessitats i desafiaments en el centre del treball de les organitzacions sòcies d’Oikocredit és fonamental per a crear impacte.

Resulta revelador que el 46 % dels clients i clientes hagin declarat que les condicions meteorològiques extremes van afectar els seus ingressos. El nostre informe sobre l'enquesta a clients/es 2022 ja es pot consultar aquí.

El desenvolupament de capacitats forma part clau del nostre acompliment social, que estem enfortint per a millorar la seva alineació amb la nostra estratègia de quatre anys. El nostre nou centre d'innovació funciona en suport de la implementació de l'estratègia i de les nostres organitzacions sòcies i projectes.

Altres novetats

En el quart trimestre, Oikocredit va realitzar diverses inversions de capital i acords de crèdit. Per exemple, vam invertir en el capital de l'empresa de tecnologia financera ivoriana Djamo que ofereix serveis financers assequibles a persones no bancaritzades a l’Àfrica occidental francòfona. A més, vam aprovar un préstec a MyCredit a Kenya, una institució financera no bancària que fa costat a les petites i mitjanes empreses amb préstecs assequibles.

El Comitè Executiu de la cooperativa, de creació recent, ha continuat guiant la implementació de la nova estratègia centrada en la comunitat, i detalla els resultats exactes en el marc de l'estratègia per a permetre'ns supervisar els progressos i assegurar-nos que aconseguim els nostres objectius. El comitè vigila atentament l'evolució dels mercats i elabora plans per a diferents escenaris.

Ens hem compromès a cooperar amb l'interlocutor nacional holandès sobre una queixa presentada durant el trimestre per tres ONG respecte al nostre compliment de les Directrius de l'OCDE per a Empreses Multinacionals en relació amb el sector de microfinances a Cambodja.

També durant aquest trimestre, en Dave Smit es va incorporar al Consell d'Administració i al Comitè Executiu com a director d'inversions d'impacte, mentre que un dels membres del nostre Consell de Supervisió, la vicepresidenta Gaëlle Bonnieux, va dimitir.

Perspectiva futura

El 2023 serà fonamental per a la implementació del nou model d'ampliació de capital d’Oikocredit, que permet a qualsevol organització i individus elegibles invertir directament en la cooperativa a través de participacions.

Continuarem atents als riscos macroeconòmics, vigilant i controlant acuradament les nostres despeses. La nostra elevada liquiditat ens situa en una bona posició per a respondre a nous desafiaments i oportunitats.

Ens comprometrem cada vegada més amb les nostres organitzacions sòcies quant als efectes del canvi climàtic, com els fenòmens meteorològics extrems i imprevisibles, estudiant com podem treballar junts per a fomentar la resiliència a nivell comunitari, fins i tot a través de l'agricultura regenerativa.

Davant el continu augment de les desigualtats, la funció de la nostra cooperativa de suport a les organitzacions sòcies i a les persones necessitades continua sent crucial. Juntament amb la nostra estratègia de quatre anys i el nou model d'entrada de capital, continuarem avançant en altres projectes de canvi, entre ells, una major digitalització dels processos interns, de manera que els nostres serveis a les organitzacions sòcies i a les persones inversores siguin el més eficaços possible.

Trobaràs més informació als «Fets i xifres d’Oikocredit» del quart trimestre del 2022.

« Enrere