Participa a Oikocredit! Selecciona la regió on vius

Tancar la finestra
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Catalunya
Cerca

Informe trimestral 3T 2023: Continuem avançant malgrat les dificultats

Informe trimestral 3T 2023: Continuem avançant malgrat les dificultats

MBK-ID-44 (5).jpgdimecres, 29 de de novembre de 2023

Quatre vegades a l'any, Oikocredit publica fets i xifres clau sobre el més rellevant en cada trimestre. A continuació oferim als nostres inversors i a la resta de grups d'interès els esdeveniments més rellevants del tercer trimestre de l'any.

Continuem treballant en la nostra estratègia 2022-2026

En aquest període hem treballat en la implantació de l'enfocament centrat en la comunitat, pedra angular de l'estratègia 2022-2026 d'Oikocredit. Al tancament del tercer trimestre, la nostra cartera centrada en la comunitat havia crescut fins als 43,0 milions d'euros en inversió.

Amb la finalitat d'ajudar a construir una major resiliència de les comunitats on treballem, estem desenvolupant col·laboracions enfocades en el finançament de projectes climàtics i del carboni, que, per exemple, impliquen la transformació de residus agrícoles a altres fins més productius.

El nostre desenvolupament de capacitats cada vegada té més present les necessitats d'adaptació climàtica i desenvolupament rural. Un exemple n'és el nostre treball per ajudar a joves líders de petites comunitats agrícoles. També estem posant en marxa cada vegada més projectes de desenvolupament de capacitats de menor envergadura i més a mesura de cada necessitat; aquests projectes s'enfoquen en les nostres organitzacions sòcies, a fi d'enfortir la seva organització o ajudar grups de població vulnerable a millorar els seus mitjans de vida.

Amb la finalitat de construir un moviment d'impacte global, el nostre finançament i crèdit a organitzacions sòcies continua creixent en número. En l'últim període, hem aconseguit estabilitzar la reducció de membres i de capital invertit de persones sòcies inversores, així com la pèrdua d'algunes sòcies deguda al canvi al nou model financer de captació de fons per a la cooperativa.

Al llarg del trimestre, hem parlat amb les nostres associacions de suport i amb el Consell de Membres per debatre sobre la captació de capital de cara al futur i sobre el nostre treball en activitats d'Educació per la Transformació Global i incidència política. L'objectiu és conscienciar als inversors/es actuals i potencials sobre qüestions i reptes de desenvolupament sostenible als quals s'enfronten les comunitats de rendes baixes, així com actuacions per ajudar a corregir les desigualtats globals.

Les activitats del tercer trimestre s'han enfocat a desenvolupar el tercer pilar de la nostra estratègia —facilitar connexions més directes entre els nostres principals grups d'interès— com per exemple, la visita del President del Consell i Conseller Delegat de Maanaveeya, subsidiària d'Oikocredit a l'Índia, a les nostres delegacions a Àustria, Alemanya i els Països Baixos. En aquestes sortides hem organitzat reunions perquè els nostres col·legues de Maanaveeya parlessin amb membres directes de la cooperativa, inversors/es, associacions de suport, etc sobre el seu treball a l'Índia.

El mes de setembre passat, vam publicar l'Informe d'impacte 2023 (corresponent a l'any 2022). En aquesta ocasió vam poder mostrar que cada euro que invertim als països del Sud Global augmentem el nostre impacte social quant a nombre de llars i petits agricultors als quals arribem; també vam mostrar xifres amb referència del nombre de llars que accedeixen a l'energia renovable. L'informe compta amb un apartat dedicat a l'apoderament de la dona, amb un 87% de clients finals essent dones beneficiades pel nostre finançament inclusiu

L'organisme de Contacte Nacional als Països Baixos per a les Directrius de l'OCDE per Empreses Multinacionals ha fet pública la seva decisió d'admetre a tràmit una denúncia de dues organitzacions de drets humans cambodjanes, LICADHO i Equitable Cambodia i FIAN Germany. La denúncia té a veure amb el possible incompliment de les Directrius de l'OCDE en relació amb l'enfocament d'inversió d'Oikocredit per al sector de les microfinances a Cambodja.

Desenvolupament de la cartera d'inversió i acompliment financer

El resultat global de la cooperativa per al tercer trimestre (ingressos nets) va ser de 4,6 milions d'euros de benefici, superant els 3,8 milions d'euros de resultat del segon trimestre. La cartera de finançament per al desenvolupament va créixer 56,1 milions d'euros; situant-se en els 1.037,2 milions d'euros des dels 981,1 milions del passat trimestre. Al seu torn, el nombre d'organitzacions a les quals proporcionem crèdit va passar de 510 a 526 organitzacions sòcies.

Tensions a nivell internacional, la incertesa social i política i les catàstrofes naturals, com els terratrèmols, continuen dificultant el desenvolupament en l'entorn econòmic. Les regions en les quals Oikocredit centra el seu treball —Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina i el Carib— han tingut un creixement econòmic modest. El temor per la càrrega del deute i els costos de tipus de canvi ha erosionat la confiança econòmica als països en vies de desenvolupament. Aquestes dinàmiques globals han encarit el crèdit, reduït la demanda de finançament en els nostres mercats i dificultat l'amortització dels préstecs al llarg del temps per a les nostres organitzacions sòcies.

En l'àrea d'agricultura, el canvi climàtic està afectant les previsions (període de cultiu i collita, rendiments, qualitats), les fluctuacions de preus són més acusades, i provoquen un increment de la incertesa i el risc per als nostres clients finals, les nostres organitzacions sòcies i el propi Oikocredit. Amb motiu d'aquests desafiaments, l'índex PAR 90 (ràtio que mesura el percentatge de préstecs d'Oikocredit que s'amortitzen a més de 90 dies) ha passat del 5,6% al 6,8%, una xifra per sobre de l'objectiu intern d'Oikocredit del 6%. Les consegüents provisions addicionals de pèrdues per préstecs de 7,4 milions d'euros, i l'increment de les deterioracions de capital per valor de 1,7 milions d'euros, en tots dos casos, sobretot a Àfrica i Amèrica Llatina, han influït en el resultat del tercer trimestre.

Els nostres ingressos d'explotació s'han incrementat dels 31,8 milions d'euros del segon trimestre als 52,4 milions d'euros. Aquest increment s'ha degut sobretot a l'increment dels interessos sobre els nostres préstecs de finançament al desenvolupament i dels nostres dipòsits bancaris, així com als dividends procedents de les nostres inversions en capital.

El capital de membres i inversors/es es va reduir lleugerament al llarg del trimestre (a causa dels reemborsaments previstos) des dels 1.022,0 milions d'euros fins als 1.012,0 milions d'euros. No obstant això, la sortida de capitals s'està estabilitzant. En l'actualitat el 83% del nostre capital correspon al nou model d'inversió directa en Oikocredit a través de participacions. Només a Bèlgica i Països Baixos els inversors/es encara inverteixen en el marc del model anterior. El valor liquidatiu (VL) per participació va caure de 211,98 a 211,87 euros a causa de l'impacte negatiu dels tipus de canvi sobre el capital de membres i inversors/es i la caiguda de la reserva restringida per fluctuacions canviàries, compensats en part pel modest creixement dels ingressos nets.

Els costos d'explotació es van mantenir estables en el 3,5% de l'actiu total, una mica millor de l'esperat. La liquiditat, que va caure del 19,9% al 16,5%, va continuar sent suficient per a sufragar el creixement de la cartera i els reemborsaments.

Un altre aspecte positiu ha estat la millora en les puntuacions d'acompliment en matèria ambiental, social i de governança (ASG) entre les actuals organitzacions sòcies i les noves, la qual cosa ha mantingut la puntuació mitjana de la cartera en el 70% en la puntuació ASG, per sobre del nostre objectiu fixat en el 65%. Al llarg del trimestre, vam aprovar 70 nous projectes, amb més del 60% d'ells rebent una puntuació "forta", i aproximadament el 10% del total una puntuació "excel·lent".

Oikocredit està incrementant la supervisió i les visites a organitzacions sòcies i fent comprovacions addicionals en aquelles amb major nivell de risc. A més, estem reestructurant els préstecs d'organitzacions sòcies que tenen més problemes per les seves obligacions de pagament. En alguns casos existeixen retards en els reemborsaments quan són organitzacions sòcies que no necessiten immediatament el crèdit aprovat.

Perspectives de cara al futur

Oikocredit continuarà atenta a les dificultats i riscos que afectin les nostres operacions d'inversió d'impacte i finançament per al desenvolupament de capacitats, sense oblidar la nostra responsabilitat amb els nostres membres directes, inversors/es, organitzacions sòcies i la resta de grups d'interès en la cooperativa d'inversió. L'agilitat organitzativa continuarà sent important, a causa de la gran incertesa global.

En col·laboració amb les oficines locals, la cooperativa ha llançat noves campanyes a Àustria, França, Alemanya, Espanya i Suïssa per a la captació de capital addicional de sòcies i inversors/es a través del nou model de finançament. En el quart trimestre, juntament amb les associacions de suport, incrementarem la nostra labor en la conscienciació sobre qüestions de justícia global i sostenibilitat.

En el marc de la Setmana Europea de les Microfinances, participarem en molts panells i presentarem la nostra enquesta del client final. A més, celebrarem altres xerrades i esdeveniments en línia, i llançarem noves publicacions i comunicacions per a membres i inversors/es.

D'altra banda, ens estem preparant per al Reglament europeu de productes lliures de desforestació per ajudar les nostres organitzacions sòcies a complir-lo. També seguiran endavant els preparatius per a presentar la nostra informació en compliment de la Directiva d'informació en matèria de sostenibilitat de la UE a partir del 2026.

Malgrat anticipar una persistència de les dificultats en l'entorn econòmic per al que queda d'any i un PAR 90 que esperem que segueixi en nivells alts, confiem tancar el 2023 amb un resultat positiu.

Pots consultar més informació sobre el tercer trimestre del 2023 a: https://www.oikocredit.es/ca/qui-som/xifres-clau

« Enrere