Participa a Oikocredit! Selecciona la regió on vius

Tancar la finestra
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Catalunya
Cerca

Informe del primer trimestre del 2024: La cartera de finançament del desenvolupament supera un nou llindar

Informe del primer trimestre del 2024: La cartera de finançament del desenvolupament supera un nou llindar

WEZ-BJ-022.jpgdilluns, 27 de de maig de 2024

Quatre vegades a l’any, Oikocredit publica dades i xifres clau sobre el trimestre anterior. Aquí oferim als nostres inversors i al públic en general un context addicional sobre els esdeveniments del primer trimestre del 2024.

Implementació de l’estratègia 2022-2026

Durant el primer trimestre de l'any el finançament per al desenvolupament centrat en la comunitat d'Oikocredit -pilar clau de la nostra estratègia 2022-2026- va continuar progressant, augmentant fins a 66,0 milions d'euros. Volem que aquest component de les nostres inversions ajudi a construir resiliència a llarg termini en comunitats de baixos ingressos a través del suport a projectes innovadors i d'alt impacte en l’educació, l’habitatge, l’aigua i el sanejament, les infraestructures i l’acció climàtica.
El saldo viu total de crèdits i capital també va mantenir el seu impuls, augmentant fins als 1.136 milions d'euros, la cartera agregada més gran de finançament del desenvolupament de la història de la cooperativa.

Durant el primer trimestre vam publicar els resultats de la tercera enquesta anual d'autopercepció dels nostres clients. El darrer informe de l'enquesta és el resultat de les respostes de prop de 41.000 clients al nostre qüestionari digital durant l’any 2023 sobre canvis significatius en les seves vides en els darrers 12 mesos. Més de tres quartes parts de les persones enquestades van ser dones. L'enquesta va comptar amb la col·laboració de 34 organitzacions associades de serveis financers, es va dur a terme amb nou idiomes i hi van contribuir clients de 15 països d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina i el Carib. Revela la satisfacció de la majoria dels clients amb la contribució de les nostres organitzacions sòcies al seu benestar. La majoria dels clients van informar de millores en els seus ingressos i estalvis, encara que les condicions meteorològiques extremes els van pertorbar els ingressos de molts d’ells.
Els resultats de l'esmentada enquesta mantenen les prioritats dels clients al centre del nostre treball, informen la nostra presa de decisions i el desenvolupament de capacitats, i ajuden les organitzacions sòcies a ajustar els seus productes i serveis per donar un servei encara millor als nostres clients. Enguany ja hem començat a treballar amb les organitzacions sòcies la nostra quarta enquesta anual.

El suport, el desenvolupament de capacitats i la planificació d'accions d'Oikocredit milloren la contribució duradora de les organitzacions sòcies a la vida de les persones de baixos ingressos. Més d'un terç de les organitzacions sòcies actives van millorar el seu acompliment ambiental, social i de governança (ASG) durant el trimestre, amb un exercici particularment sòlid entre les organitzacions sòcies de finances inclusives i d’energia renovable. La immensa majoria de les noves inversions que vam aprovar el primer trimestre es van realitzar amb organitzacions sòcies que van obtenir qualificacions "altes" o "excel·lents" a la nostra targeta de puntuació ASG.

La nostra estratègia cerca facilitar les connexions i fomentar el nostre moviment inversor mundial. El primer trimestre vam dur a terme el quart seminari web «Oikocredit Live» per a membres, inversors i altres persones, amb el títol "Desbloquejar l'equitat social a través de la inclusió financera”.

Tot i que la construcció del nostre moviment també té com a objectiu augmentar la quantitat de capital que els nostres membres i inversors ens confien, durant el trimestre es va produir un descens del capital d’aquests membres i inversors fins als 990 milions d'euros. Aquest fet segueix la línia dels darrers mesos de reemborsaments nets. No obstant això, des de principis d'any, els nostres membres i inversors radicats a Bèlgica van seguir el camí de la majoria dels països on captem fons i van iniciar la transició al nostre nou model de captació de capital, substituint accions i productes d'inversió derivats d'accions per participacions.

Des del mes de març, els nostres esforços de comercialització i captació de capital s'han intensificat, observant-se els primers signes positius a Suïssa. A Àustria, França i Alemanya també han augmentat les nostres activitats i la nostra visibilitat en diversos esdeveniments.

Com a entitat sòcia estratègica de la Global Alliance for Banking on Values (GABV), el febrer del 2024 vam donar suport a la Declaració de Pau de la GABV, que condemna la violència i insta les principals institucions financeres a desinvertir al sector armamentístic internacional.

WEZ-BJ-022

Desenvolupament de la cartera i resultats financers

Com hem assenyalat anteriorment, el total de crèdits pendents i capital d'Oikocredit va continuar creixent el primer trimestre, passant de 1.084,7 milions d'euros a finals del 2023 a 1.136,1 milions d'euros i superant així els 1.100 milions d'euros per primera vegada. L' augment va ser degut tant a un considerable nombre de nous desemborsaments com als guanys per tipus de canvi. Els projectes centrats en la comunitat van representar 66,0 milions d'euros de la cartera, davant dels 57,3 milions d'euros del quart trimestre del 2023.

Durant el trimestre, es va registrar una pèrdua neta de 2,6 milions d'euros, lleugerament inferior a la pèrdua de 3,0 milions d'euros del trimestre anterior. L'augment de les provisions per a insolvències va ser la principal causa del resultat negatiu

La qualitat de la cartera, mesurada per la ràtio PAR 90 (cartera en risc) de préstecs pendents amb pagaments vençuts a més de 90 dies, va pujar del 5,8% al 6,3%, per sobre del nostre llindar objectiu del 6%. Les dificultats de reemborsament de les organitzacions sòcies a Amèrica Llatina i el Carib van ser-ne la causa principal.
Els ingressos d’explotació del primer trimestre van pujar a 16,7 milions d’euros. Com s'ha assenyalat, el capital dels membres i inversors es va reduir de 1.000,8 milions d'euros a finals del 2023 a 990,0 milions d'euros, ja que els reemborsaments van seguir superant les entrades de capital. El valor net dels actius (NAV) per participació es va enfortir lleugerament, de 214,03 euros a 214,39 euros, amb l'augment del valor de mercat del nostre valor de capital dels membres i inversors i de la reserva general.
Les despeses d’explotació en proporció als actius​ totals es van mantenir sota control, passant del 3,9% al 3,5%. Aquestes despeses solen ser més baixes al primer semestre que al segon. La liquiditat neta (efectiu) va disminuir una vegada més, de l'11,3% al 8,7% de l'actiu total, a causa del creixement de la cartera de finançament del desenvolupament i dels reemborsaments, però es va mantenir dins del nostre llindar del coeficient de contingència de liquiditat.

Perspectives de futur

Esperem llançar més campanyes de comercialització als nostres principals països de captació de fons al segon trimestre. De la mateixa manera, Oikocredit continuarà administrant amb el degut compte el creixement i la qualitat de la cartera de crèdits i accions, alhora que buscarà donar suport a més projectes centrats en la comunitat, per als quals ja tenim diversos prospectes prometedors en carpeta.

Més informació sobre el primer trimestre de 2024 a:
https://catalunya.oikocredit.es/ca/xifres-clau

« Enrere