Vols invertir? Selecciona la regió on vius

Close window
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Cerca

3. Com funciona la banca ètica?

 • Quins exemples de banca ètica existeixen a Catalunya?

  Les principals entitats de banca ètica a Catalunya són:

  · Triodos Bank: D'origen holandès, Triodos Bank és la primera Banca Ètica que es va implantar a Espanya; l'any 2004, quan ja era un referent de la Banca Ètica europea. Centra les seves inversions, fonamentades en criteris ètics, en tres àmbits: el cultural (mediambiental o ecològic), el social i el de cooperació per al desenvolupament. Entre els productes que ofereix, hi podem trobar l'Eco dipòsit o el Compte d'Estalvi Just, que destina un percentatge dels interessos generats a projectes de sensibilització i desenvolupament del Comerç Just promoguts per IDEAS, Intermon Oxfam i Setem, sense disminuir la rendibilitat per a l'estalviador, si aquest no ho desitja. Des de l'any 2006, Triodos Bank té oficina a Barcelona.  · Fiare Banca Etica: El Projecte FIARE està format per més de 400 entitats de tot l'estat amb l'objectiu principal d'impulsar la creació d'una banca ètica i ciutadana. També té previst construir, juntament amb xarxes de banca ètica d'Itàlia i França, la primera cooperativa europea de banca ètica. Actualment FIARE Banca Etica ja ofereix operativa bancària online i serveis financers bàsics, així com finançament a activitats econòmiques amb un impacte social positiu i una sortida a tots aquells que vulguin que els seus estalvis es dediquin a projectes afins amb els seus principis. A Catalunya, el FIARE ofereix els seus serveis des de 2007 i compta amb una base social creixent, de persones, ONG i cooperatives que promouen el projecte.

  Fiare Banca Etica

  · Oikocredit: És una cooperativa mundial no bancària que finança projectes a les zones més pobres del món. Concedeix préstecs a projectes productius que donin feina i ingressos a les persones més desafavorides, fomentin la promoció de la dona i garanteixin el respecte pel medi ambient. L'any 2000 es va crear Oikocredit Catalunya, que capta fons al nostre país per invertir-los a Oikocredit Internacional, que és qui els gestiona. L'oficina catalana difon aquest model, capta inversors i tramita els interessos i la devolució de les inversions per als seus socis/es.  · Coop57: Aquesta entitat no bancària neix quan un col·lectiu de treballadors acomiadats decideix posar una gran part de la seva indemnització al servei de la creació de cooperatives. Des d'aleshores ha crescut i actualment ofereix serveis financers al conjunt de l'economia solidària seguint principis de Banca Ètica. Els seus recursos es destinen a préstecs per a projectes d'economia social que promoguin l'ocupació, el cooperativisme, l'associacionisme i la sostenibilitat. En aquests moments els recursos propis de Coop57 provenen d'aportacions de les entitats sòcies, i de contribucions personals de socis i sòcies.  També existeix una altra entitat de finançament ètic, no bancària, basada en donatius:

  · Acció Solidària contra l’Atur (ASCA): Des de l'any 1981 dóna microcrèdits amb la finalitat de recolzar persones que a causa de l'atur es troben en situació límit. Pretenen ajudar a la gent que es troba a l’atur i que vol sortir de la seva situació mitjançant projectes d’autoocupació, a partir d'un programa d’ajuts puntuals a necessitats vitals, ajuts a processos d’inserció laboral, fons Socials i microcrèdits per autoocupació i per a entitats. A diferència de les altres 4 entitats, Acció Solidària contra l'Atur funciona gràcies a donatius i no en base a dipòsits o inversió ètica.


   

  More questions
 • És segura la banca ètica?

  La banca ètica no inverteix en projectes especulatius, els quals poden suposar una gran adquisició de capital però també un enorme risc de bancarrota, com han demostrat moltes de les caixes d'estalvis del nostre país. Un dels dos grans objectius que té la banca ètica és el d'obtenir un benefici econòmic per tal de ser viable.

  La responsabilitat de la banca ètica fa que aquesta hagi anat creixent en les darreres dècades i que tingui una taxa de morositat molt més baixa que la que tenen els bancs convencionals.

  More questions
 • Quines són les comissions de la banca ètica?

  En general la majoria d'entitats no en cobren o cobren comissions similars o fins i tot més baixes que les de la banca convencional.

  More questions
 • Puc tenir un compte corrent o operar amb targeta a la banca ètica?

  Sí, hi ha entitats com Triodos Bank o Fiare que presten aquests serveis, com qualsevol altre banc convencional. Altres productes financers que ofereixen són comptes d’estalvi, dipòsits, domiciliacions de nòmines i rebuts...

  More questions
 • Existeixen caixers de banca ètica?

  Normalment només a les oficines centrals, però amb la targeta de dèbit o crèdit, entitats com Triodos Bank o Fiare Banca Etica permeten treure diners de qualsevol caixer Servired sense comissió.

  More questions
 • Puc rebre un crèdit de la banca ètica?

  Sí. Fiare o Triodos Bank operen com a bancs convencionals, i Coop57 concedeix préstecs a projectes d’economia social i cooperativa.

  More questions